Abstraktní umění

Jackson Pollock (1912-1956)
Jackson Pollock (1912-1956)

Abstraktní umění je bezpochyby jedno z nejdiskutovanějších uměleckých hnutí v historii. Vzniklo v roce 1910 a dá se říci, že ještě vlastně neskončilo. Jeho přímým předchůdcem a největší inspirací byl kubismus a jeho kořeny jsou spjaty s experimenty ve výtvarném umění a vědeckými objevy v různých oborech, od fyziky a optiky, přes psychologii až po literaturu a hudbu. Své jméno získalo od latinského slova abstractus, odtažitý.

Abstrakce nejvíce využívá barvy a barevné plochy, které jsou základem obrazu, dále pak geometrické útvary a linie a pohyb. Vyznačuje se tím, že nezobrazuje žádný konkrétní předmět, ale spíše něco pomyslného, co by mělo ke svému divákovi promlouvat a zobrazovat umělcova přání, zkušenosti a niterní pocity, aniž by to připomínalo jakoukoliv reálnou skutečnost.

Abstrakci můžeme dělit na dva hlavní směry - geometrickou a expresionistickou. Geometrická vychází z kubismu a nejvíce využívá, jak již název napovídá, geometrických tvarů. Je typická pro nepestré barvy, převážně bílou, šedou a černou a barvy základní, tedy červenou, modrou a žlutou. Expresionistická abstrakce, vycházející z expresionismu, naopak využívá pestrých barev a barevných skvrn.

Pro abstrakci není příliš důležitá barva sama o sobě, ale barva jako materiál. Její představitelé malovali s velkým množstvím barvy (takzvaná vysoká pasta) a do malířského materiálu přidávali netradiční materiály, například sádru, písek, štěrk nebo beton.

Významným umělcem tohoto hnutí byl Jackson Pollock, jež úplnou náhodou vytvořil unikátní umělecký styl drip painting, u nás známý také jako akční malba. Došlo k tomu, když mu na čisté plátno ukápla barva a inspirovala ho k novému způsobu tvorby představující nespoutaný živelný projev emocí a sebe sama. Malba se stala fyzickou záležitostí plnou neohraničených struktur získávaných impulsivním nanášením barev.