Aleš Lamr

Narozen 12. 6. 1943 v Olomouci. V rodině žijící několik generací v Litovli, z rodu kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru podnes činní. V letech 1960-1964 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně u prof. J. A. Šálka. 

V letech 1964-1966 mohl v době vojenské služby pracovat jako výtvarník. Potom byl krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie. Od roku 1968 byl registrován v tehdejším SČVU, nyní v Unii výtvarných umělců, jako volný výtvarník. 

Významnější cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, potom častější cesty po západní Evropě. Pracuje také jako grafik, sochař a keramik. Realizoval řadu významných prací v architektuře.

https://www.lamr.cz