Alessandro Canu

Alessandro Canu je italský umělec ze Sardinie žijící v Praze od roku 2002, více než 20 let pracuje jako nezávislý ilustrátor a grafik.
Od útlého věku maluje a má vášeň pro elektronickou hudbu a architekturu.
Pracoval také na několika vizuálních projektech, které jsou nyní sloučeny do nového: Funkysm pro produkci ilustrací, obrazů, multimédií, uměleckých hraček a merchandisingu; vše podle stylu, na kterém Alessandro pracuje zhruba 30 let.

Alessandro Canu is an italian artist from Sardinia living in Prague since 2002, he has been working as a freelance illustrator and graphic designer for more than 20 years.
He is a painter and has a passion for electronic music and architecture from an early age.
He has also been working on a few visual projects that are now converged into a new one: Funkysm, for the production of illustrations, paintings, multimedia, art toys and merchandising; all based on a style that Alessandro has been working on for about 30 years.

Alessandro Canu è un artista italiano originario della Sardegna che vive a Praga dal 2002, lavora come illustratore e grafico freelance da più di 20 anni.
Fin da piccolo è pittore e ha una passione per la musica elettronica e l'architettura.
Ha anche lavorato ad alcuni progetti visivi che ora confluiscono in uno nuovo: Funkysm, per la produzione di illustrazioni, dipinti, multimedia, giocattoli artistici e merchandising; il tutto basato su uno stile su cui Alessandro lavora da circa 30 anni.

Kontakt:

e-mail: ac@funkysm.com

web: www.funkysm.com

instagram: https://www.instagram.com/funkysm_ac

tel: 776 692 779 Hledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.