Andrea Frídová

Andrea Frídová pochází z Brna (* 1979). 

Je absolventkou Střední umělecké školy grafické v Jihlavě a Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích. Pracuje jako učitelka výtvarného oboru na ZUŠ.
Dříve se věnovala spíše kresbě a grafice, později našla zalíbení v malbě. 

Maluje olejovými i akrylovými barvami, z kresebných technik převládá pastel, přírodní uhel a tuš.
Převážnou část její tvorby tvoří krajiny v různých podobách, kreslené přímo v plenéru.
Účastnila se několika společných i samostatných výstav v jižních Čechách a v Brně. 

e-mail: andreaskulilova@seznam.cz

účet na Fleru: uživatel ADEA

tel.: 724 759 344