Anna Crkoňová

Výtvarníčka, sklárka Mgr. Anna Crkoňová DiS. sa narodila 25. októbra 1980. Žije a tvorí v Púchove. Spracovaniu skla v jeho úžitkovej i umeleckej podobe sa venuje už od roku 1995.

V rokoch 1995 - 1999 študovala na Sklárskej škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, odbor umelecké spracovanie skla, maľovanie a leptanie skla, pod vedením akad. soch. Ladislava Pagáča. V rokoch 2010 - 2013 na tejto škole získala titul diplomovaný špecialista.

V rokoch 2002 - 2007 absolvovala štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra výtvarnej tvorby a Katedra techniky a informačných technológií.

Po ukončení vysokoškolského štúdia sa venuje pedagogickej činnosti v oblasti umenia. Už 12 rokov pôsobí na Strednej umeleckej škole v Lednických Rovniach, zameranej na sklo, ako pedagóg a predseda výtvarnej rady. Zastrešuje oddelenie maľovania a leptania skla, výroby sklenej vitráže a sklenej bižutérie. Vedie toto oddelenie po výtvarnej i organizačnej stránke. Učí navrhovanie, figúru, výtvarnú prípravu, dizajn, organizuje výstavy. V začiatkoch účinkovala na škole aj ako dielenská učiteľka, odbor maľovanie a leptanie skla.

Pôsobila i v centre voľného času, kde pripravovala žiakov stredných a vysokých škôl na talentové skúšky z výtvarného odboru, ďalej sa venovala príprave a inštalácii výtvarných výstav, tvorivým dielňam a práci s rôznymi výtvarnými technikami.

Venuje sa maľbe akrylom, temperou a kresbe portrétov. Tvorbe umeleckého i úžitkového skla a maľbe na sklo. Tvorba je inšpirovaná architektúrou, hĺbkou priestoru a orientálnym dekórom. Typickou črtou je červeno-modrá farebnosť v kombinácií so zlatom.

Pripravila niekoľko samostatných výstav. Zúčastňuje sa kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby na Slovensku i v zahraničí.

Kontakt:

Tel. +421903964450

mail: annacrkonova@gmail.com