CENA VEŘEJNOSTI O NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO UMĚLCE

Každý hlasující bude odměněn ve formě 50ks Value Coins (VLU); 

crypto měny pro svět umění; hodnota jednoho VLU = 1USD