Ateliér ART Fest 2019 v Praze 

se letos konat Nebude!

Vážení přátelé.

Je mou nemilou povinností informovat Vás o tom, že letos nemůžeme uspořádat Ateliér ART Fest 2019 v Praze. 

A jak to vše je? Proč se festival neuskuteční? Bohužel se hlavní město Praha rozhodlo, festival nepodpoří, tak jako v předchozích letech. Festival se proto nedá uskutečnit v takové kvalitě, na kterou jste zvyklí. Bohužel i Výstaviště zvýšilo nájem a slevu, kterou jsme získali, pro předchozí ročníky alespoň na den stavby expozic, nám již neposkytne. Pro představu jen dodáváme, dvě třetiny rozpočtu tvoří náklady, které platíme za nájem a s ním služby spojené Výstavišti (tedy Praze).

Ale dost stěžování. Na co spíše chceme upozornit, bylo vyjádření členů komise, za něž jsme žádali omluvu, hlavně kvůli Vám, umělcům. Přislíbena byla, ale dodnes nebyla zveřejněna. Helena Musilová a Richard Drury náš festival zcela nepochopili a v tom je ten problém. Nepracují zmínění "profesionálové" náhodou pro instituce, které pobírají granty na činnost, o které sami rozhodují? Zkuste zapátrat, ale zpět k jejich vyjádření.

V hodnocení je výslovně uvedeno:

"Ateliér Art Fest -Projekt kombinuje jakousi podobu salonu a uměleckého trhu s tím, že se zdá, že z obou formátů si bere téměř to nejhorší. Koncepce veletrhu/výstavy Ateliér Art Fest vykazuje základní nepoučenost o současném umění. Osoby spojené s projektem nezaručují odborné zajištění projektu, nevidíme žádné výhody pro město Prahu, pokud se tento projekt uskuteční. Jedná se o specifický typ uměleckého veletrhu, určený nikoliv pro soukromé galerie, ale pro výtvarníky, a to velmi nízké kvality, kteří si zde platí nájem - tedy ryze komerční akce, která by podle našeho názoru neměla být podpořena."

Po přečtení tohoto veřejně publikovaného textu, jenž neobsahoval jméno autora, nám bohužel nezbývalo nic jiného, než se zásadně ohradit proti uvedenému.

Předně deklarujeme, že je nám známo, že na jakýkoliv grant není právní nárok, a neohrazujeme se tedy proti nedoporučení podpory festivalu Ateliér ART Fest, ale proti formě, jakou byl názor předložen.

Helena Musilová a Richard Drury označili více než 230 umělců z 5 zemí za umělce velmi nízké kvality. Jistě pochopíte, že takovéto plošné znehodnocující označení tolika umělců nelze vykládat jinak, než jako naprosté znevážení zúčastněných osob a jejich výtvorů, a to veřejně na stránkách hlavního města Praha.

Již dvakrát se nám podařilo uspořádat Ateliér ART Fest - festival současného umění, přičemž oba ročníky finančně podpořilo hlavní město Praha. Také na III. ročník jsme zažádali Prahu o podporu.

Ateliér ART Fest vznikl z myšlenky, že umění nezná hranic a je mu vlastní svoboda. Chtěli jsme vytvořit svobodný prostor, v němž se mohou střetnout umělci, jejich publikum i galeristé a obchodníci. Nevytváříme přehlídku toho nejlepšího a nesnažíme se konkurovat galeriím, ale naším cílem je vytvořit prostor, kde každý může představit sám sebe a své dílo. Bez cenzury. Chceme dát každému možnost nechat se objevit. Pro celou řadu amatérských autorů je obrovský zážitek už jen to, že mohou svou práci ukázat lidem a promluvit si o ní s dalšími autory. Ale hlavním specifikem tohoto festivalu je, že umělci jsou přítomni po celou dobu trvání akce.

Na prvním ročníku vystavovalo 128 umělců, druhého se zúčastnilo již 230 vystavujících. Obdobný projekt v tak velkém rozsahu u nás není. Rozeberme si, co bylo napsáno a na co stále hledáme odpovědi.


Projekt kombinuje jakousi podobu salonu a uměleckého trhu s tím, že se zdá, že z obou formátů si bere téměř to nejhorší.

Z kterého formátu salonu si bereme to nejhorší? Známe jich jen pár. Má komise na mysli Pařížský salon (obvykle nazývaný jen Salon), v době království oficiálně nazývaný Salon Královské akademie výtvarných umění, uměleckou přehlídku v Paříži s tradicí od roku 1667? Nebo salony, na které dostávají galerie bohaté dotace a kde za poplatek autorům vystaví tak max. jeden obraz? Co nejhoršího si z těchto formátů bereme? Vždyť podobný formát u nás neexistuje. Podobná akce probíhala jen v Českých Budějovicích.

Umělecký trh - to je myšlen umělecký trh před halou? Byly tam ti samí autoři jako na UMtrhu v centru Prahy, který je hlavním městem podporován. Co nejhoršího si z tohoto formátu bereme?

Koncepce veletrhu/výstavy Ateliér Art Fest vykazuje základní nepoučenost o současném umění.

Mohl by nám tuto větu někdo z členů nezávislé grantové komise vysvětlit? Když jsme vyjádření zaslali umělcům, ani jim nebylo jasné, co je tím myšleno.

Osoby spojené s projektem nezaručují odborné zajištění projektu, nevidíme žádné výhody pro město Prahu, pokud se tento projekt uskuteční.

Ano, Atelier Art Fest nemá žádné kurátory. Celý koncept je postaven na svobodném vyjádření umělců. Nechceme umělce selektovat a nikdy nebudeme. My vycházíme z ulice a to, že se k tomuto, už bych řekl uměleckému hnutí, připojují známá jména a podporují tu základní myšlenku, je jen dobře. Rodíme se jako originál...

Jaké chce město výhody? Asi nestačí, že 250 umělců přijede do Prahy na víkend se svým doprovodem, zamíří sem návštěvníci z celé země, někde budou bydlet, koupí si něco k jídlu...

Jedná se o specifický typ uměleckého veletrhu, určený nikoliv pro soukromé galerie, ale pro výtvarníky, a to velmi nízké kvality, kteří si zde platí nájem - tedy ryze komerční akce, která by podle našeho názoru neměla být podpořena.

Umělci hradí poplatek, protože je nutné zaplatit nájem, elektřinu, zvukové zajištění, hasiče, ochranku, další zajišťující personál výstaviště atd. Cena za výstavní místo začínala na 2100,- za tři dny. Pokud bychom nastavili ceny komerční, aby z peněz vybraných od umělců bylo možné zaplatit vše potřebné, tak by cena byla tak vysoká, že by si to většina vystavujících nemohla dovolit. V soukromých galeriích, které nezávislá grantová komise podporuje, umělci neplatí? V galerii se díla prodávají a nemalý výnos z nich mají právě galerie.

Výrok o "výtvarnících velmi nízké kvality" je pak nejproblematičtějším konstatováním komise. Atelier Art Fest neměl ambici představit přehlídku současné špičky, ale naopak má ambici dát prostor umění a všem jeho formám, a tím je jedinečný. Ano, jsou mezi vystavujícími i začínající amatérští umělci, ale zároveň i profesionálové uznávaní po celém světě. Za toto vyjádření požadujeme veřejnou omluvu. Už nás o to někteří umělci požádali.

Pokud nezávislá grantová komise rozhodla, že nás nepodpoří, respektujeme to, i když nám je líto, že má takový přístup k výtvarníkům, fotografům, sochařům, uměleckým školám a umění jako celku.

Zde uvádíme příklady, co grantová komise podporuje. To nejsou komerční akce?

Co vše například podporuje nezávislá grantová komise:

  • Metronome Festival Prague 2019 - 1 500 000,- Kč - Vstupné 2100,- Kč na stání 2600,- Kč na sezení. Jak jinak si lze představit komerční a vysoce výdělečnou akci?
  • 25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2019 - 500 000,- Kč - To je ryze komerční akce, kterou podporují mnohá ministerstva. Nájem je tam pro vystavovatele opravdu lidový.
  • Festival bollywoodského filmu - 150 000,- Kč - Jaký má Bolywood přínos pro Prahu?
  • Pražská muzejní noc 2019 - 150 000,- Kč - Nejsou muzea a jejich provoz placeni státem z našich daní?
  • U vystřelenýho oka 2019 - 150 000,- Kč - Restaurace s programem. A přínos pro Prahu?
  • Lunchmeat Festival 2019 - alternativní elektronická hudba - 550 000 ,- Kč - Potřebná akce pro širokou veřejnost?

Další příklady lze dohledat ve veřejných zdrojích... Těmito příklady nijak nehodnotíme uvedené akce. Uvádíme je pouze jako příklad.

https://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/index.html 

Jak že bylo to heslo "Pusťte nás na ně" ? Je třeba zabývat se grantovou politikou hlavního města a také se zajímat o členy, kteří o podpoře formou dotací a grantů rozhodují.

Ne, nevzdáme to a v roce 2020 se pokusíme vše uspořádat znovu.

Jirka a Eva