ATELIÉR ART FEST – druhý ročník

Mezinárodní festival současného umění.

Název akce: Ateliér Art Fest 2018

Místo konání: Výstaviště - Průmyslový palác, Praha - Holešovice

Termín konání: 7.-9.9.2018 

Počet vystavujících: více jak 280 umělců

Vystavovat zde bude přes 280 umělců (malířů, sochařů a fotografů) na ploše 3082,5 m².
Vystavovat zde bude přes 280 umělců (malířů, sochařů a fotografů) na ploše 3082,5 m².

Cílem festivalu je představit dílo současných nejen amatérských a začínajících profesionálních umělců široké veřejnosti. Druhého ročníku se zúčastní přes 220 umělců ze všech regionů České republiky i ze zahraničí. Kteří budou po celou dobu přítomni na festivalu a svá díla budou osobně prezentovat.

Ateliér ART Fest se zrodil z myšlenky, že umění nezná hranic a je mu vlastní svoboda. Proto i my chceme vytvořit svobodný prostor, v němž se mohou střetnout umělci, jejich publikum, ale také ti, kteří se uměním zabývají v rovině teoretické, ať již coby učitelé a lektoři nebo třeba z hlediska obchodního.

Důležitá je pro nás především osobitosti. Proto každý z vystavujících současně dostane příležitost k tomu, aby představil své jedinečné umělecké vnímání a vlastní tvorbu si sám prezentoval. Chceme, aby na veřejnost mohl proniknout skutečně každý, nezávisle na tom, zda se jedná o profesionála či amatéra.

Podporujeme široké spektrum autorů od malby přes fotografii k sochařství. Neomezujeme se výhradně na české umělce, chceme našim návštěvníkům zprostředkovat i tvorbu zahraniční. Svou pozornost upíráme primárně na ty, kteří se věnují současnému umění, neboť se domníváme, že je návštěvníkům svou myšlenkou nejblíže a má pro něj nejvýraznější výpovědní hodnotu.

V sobotu zahraje fenomenální Lenka Dusilová.
V sobotu zahraje fenomenální Lenka Dusilová.

Obdobný koncept se velmi úspěšně etabloval v zahraničí, pravidelně se umělecké veletrhy konají v západní Evropě, ale také i v USA. Věříme, že se podnětné prostředí, ze kterého může vyrůst významný umělecký svátek, jež si dokáže vybudovat pevnou tradici, máme také u nás.

Ostatně dokládá to i úspěch prvního ročníku. Na něm se představilo celkem 128 tvůrců. Druhého ročníku se zúčastní přes 280 umělců ze všech regionů České republiky i ze zahraničí. S cílem zvýšit návštěvnickou atraktivitu festivalu jsme se navíc rozhodli doplnit letošní ročník i o pestrý doprovodný program, v jehož rámci se představí hvězdy tuzemské hudební scény. 

Program naleznete zde:

https://www.atelierartfest.cz/doprovodny-program/

Těšit se můžete i na koncerty – vystoupí např. Emma Smetana.
Těšit se můžete i na koncerty – vystoupí např. Emma Smetana.

Během uplynulého ročníku jsme také výtěžkem z prodeje přímo během festivalu vytvořených obrazů, podpořili nadační fond dětské onkologie KRTEK. S dalšími projekty zaměřenými na pomoc konkrétním dětem chceme pokračovat i v budoucnu.

Usilujeme o to, aby se Ateliér ART Fest stal jakousi multižánrovou kulturní křižovatkou. Ani v uměleckém světě ostatně neexistuje jen jediná správná cesta. Každý směr, kterým se vydáte, vás může obohatit a přinést nové zkušenosti. Proto se každého snažíme podpořit právě v jeho svébytném směřování.

Jiří Doležal

Tel: 774 386 323

www.atelierartfest.cz