Barvy a jejich síla - Bílá

Miloš Jiránek
Miloš Jiránek

O bílé se často říká, že ve skutečnosti není barvou, přesto má ve světě i v umění velmi zvláštní postavení. Získává se barevnou syntézou a trvalo tisíce let, než lidé byli schopni získat její kýžený odstín. Ještě do 70. let se bílý pigment získával reakcí olova a octu.

V umění se v různých formách vyskytovala téměř od počátku, velkou roli ztvárnila v díle Jeana Fouqueta v 15. století, hodně se objevovala i v tvorbě českého malíře Miloše Jiránka, ale nejvíce se s ní proslavil nejspíš ruský umělec Kazimir Malevič, v jehož díle měla bílá barva převahu i nad zobrazením skutečnosti (důkazem toho je například obraz Bílá na bílé).

Svůj význam nevinnosti a čistoty si uchovává již po staletí, původ jejího získávání symbolizuje změnu a přechod od života ke smrti. Přisuzuje se nerostné říši a díky tomu, že simuluje světlo, je stavěna do opozice vůči černé. Ta je naopak považována za barvu chaosu, smrti, temnoty a smutku.  


Miloš Jiránek – studie II. (1910)
Miloš Jiránek – studie II. (1910)