Barvy a jejich síla - Žlutá

Vincent van Gogh
Vincent van Gogh

Žlutá barva se objevovala již v jeskynních malbách starých více než 17 tisíc let, z nichž nejznámější je pravděpodobně kůň v jeskyni Lascaux na jihu Francie, který byl namalovaný žlutým okrem. Ve středověku získala žlutá barva spojení se závistí a falší a začala být spojována s Jidášem. I přes tuto svou pověst se vlámský malíř Jan Vermeer nenechal odradit a pro své obrazy často používal právě citrónově žlutou, nejčastěji ve spojení s nebesky modrou. 

Nejvíce je žlutá barva spojená s dílem Vincenta Van Gogha a jeho sérií maleb se slunečnicemi. Dalšími umělci, kteří tuto barvu hojně využívali, jsou například expresionista Emil Nolde, významná osobnost moderního umění Piet Mondrian a z českých malířů pak František Kupka či Zdeněk Sýkora.

Žluté barvě je, kromě pozitivní energie, slunce, světla a radosti, přikládáno také bohatství, prosperita a blahobyt, v heraldice se jí navíc připisovalo poznání a zdatnost. Na východě symbolizovala imperiální moc, ve starém Egyptě byla spojována se smrtí a nadějí v posmrtný život prožitý v radosti. Protože je nejsnáze viditelnou barvou, používá se v současnosti pro označení nebezpečí a v zahraničí také na značení silničních pruhů.


Vincent Van Gogh - Slunečnice
Vincent Van Gogh - Slunečnice