ART Blog

Surrealismus

20.09.2019

Po konci první světové války se ve společnosti rozmohl pocit lhostejnosti a nevolnosti, a lidé cítili, že je potřeba začít znovu a nalézt nové hodnoty. Tomu nejprve napomohl dadaismus, ale jeho provokace a výsměch nevydržely příliš dlouho a tak, kvůli svému extrémnímu chování, brzy zanikl.

Dadaismus

19.09.2019

Dadaismus, běžně řečeno také Dada, byl avantgardní umělecký směr populární mezi lety 1916 a 1924. Vznikl ve Švýcarsku jako revolta proti válečným hrůzám a systémům, které dovolily krveprolití první světové války.

Expresionismus

15.09.2019

Expresionismus byl severoevropský umělecký směr, který vznikl v roce 1905 jako opozice vůči impresionismu a naturalismu. Vycházel ze stejných základů jako fauvismus, ale zatímco ten se stal populárním hlavně ve Francii a zemích s jejím vlivem, expresionismus se prosadil především v německy mluvících zemích.

Futurismus

13.09.2019

Futurismus byl avantgardní umělecký směr roku 1909 až 1914, populární především v Rusku a Itálii. Odmítal dosavadní kulturní a umělecké hodnoty a jakékoliv tradice.