ART Blog

Impresionismus

09.09.2019

Vznikl ke konci 19. století, v sedmdesátých a osmdesátých letech, jako reakce na ateliérovou malbu. Jeho název byl odvozen od jména obrazu francouzského malíře Clauda Moneta - Impression, soleil levant (Imprese, východ slunce).

Období mezi první a druhou světovou válkou bylo plné politických a ekonomických problémů. Abstraktní umění a sochařství nadále dominovalo, neboť umění reprezentující skutečný život stále nebylo, vzhledem k okolnostem války, v módě.

Přestože byl konec 19. století pod dominancí nového impresionistického stylu umění, vzniklo několik průkopnických pramenů moderního umění, z nichž každý svou pozornost upínal trochu jinam.

Většině lidem se při myšlence na moderní umění vybaví Pablo Picasso a jeho tvorba. Přestože to není špatně, to, co nazýváme moderním uměním trvalo celé století a zahrnovalo desítky uměleckých hnutí a jejich představitelů.