Color Field Painting

Mark Rothko
Mark Rothko

Color Field Painting, styl abstraktní malby, vznikl ve Spojených státech, přesněji v New Yorku, v 50. letech 20. století. Jeho vznik byl inspirován evropským modernismem, respektive abstraktním expresionismem. Byl založen na velkofomátových barevných plochách vystavovaných v malých prostorech, aby měly silnější a bezprostřednější dopad na diváka. Původně byl Color Field Painting pouhou jednolitou barevnou plochou, později začal využívat geometrické tvary, pruhy nebo terče, často nacházel inspiraci v krajině a přírodě. Díla se zabývala expresivním potenciálem barev a čistým barevným dopadem na vnímání, měla reflektovat pocity umělce a otevřeně působit na diváka. Skvěle je to popsáno v citátu Marka Rothka, průkopníka Color Field Paintingu:

"Nejsem abstraktní malíř... Nezajímám se o vztah barvy nebo formy nebo cokoliv jiného... Zajímám se jen o vyjádření základních lidských emocí - tragédie, extáze, zkázy a tak dále - a fakt, že mnoho lidí se zlomí a začne plakat před mými obrazy, ukazuje, že tyto základní lidské emoce zprostředkovávám... Lidé, kteří pláčou před mými obrazy, prožívají ten samý nábožný prožitek, který jsem měl já, když jsem je maloval. Pokud říkáte, že jsou pohnuti pouze vztahy mezi barvou, nerozumíte ničemu."

Rothko v tomto uměleckém směru viděl výrazový prostředek, jehož cílem bylo vyvolávat hluboký duchovní prožitek, Barnett Newman v něm spatřoval, kromě prostředku k osvobození se od tradic, také osvobození se od nostalgie, paměti a mýtů, které vždy tvořily velkou inspiraci pro malířství západní Evropy. Přestože někteří umělci odkazovali k současnému umění i umění minulosti, představovalo obecně toto umělecké hnutí abstrakci jako konec sám o sobě. Color Field Painting nabízelo psychologické využití barev a základní odkazy k přírodě a jeho představitelé se snažili prezentovat každý umělecký kousek jako sjednocený a soudružný. 


ORANGE AND YELLOW, 1956 BY MARK ROTHKO
ORANGE AND YELLOW, 1956 BY MARK ROTHKO