CT GALLERY

CT GALLERY s.r.o. je súkromná galéria, ktorá sa nachádza, v historickej časti Starého mesta Bratislavy, na Panskej ul. č.17.

Cieľom galérie je prezentovať široké umelecké spektrum maliarstva, grafiky, sochy, fotografie, textilu a dizajnu. Venuje sa slovenským a zahraničným umelcov, ktorí nie sú na Slovensku známi, pretože sa z rôznych dôvodov málo venovali svojej propagácii. S niektorými, v zmysle svojho programu, nadviazala dlhodobejšiu spoluprácu a poskytla im možnosť už niekoľko krát vystaviť svoje práce, formou autorskej výstavy. Snahou galérie je aby si umelci získali spoločenské postavenie, uznanie a sebavedomie . Pomáha im v prezentácii a v neposlednom rade sa ich snaží umiestniť na trhu s výtvarným umením.

Na Atelier Art Fest predstaví CT GALLERY s.r.o. troch autorov: Tibora Hamzu, Alexandra Tomana a Vojtecha Novakoviča

Tibor Hamza - 1944

Podnety a hlavné východiská pre svoju výtvarnú tvorbu nachádza v súčasnom vedeckom vývoji v oblastiach prírodných vied, hlavne vo fyzike a v geometrii. Jeho tvorba predznamenáva špecifický a osobitý vývoj vnímania medzi intuitívnou a vedeckou analýzou. Neustále hľadanie nových a progresívnych prístupov ho privádza ku konfrontáciám s vývojom tohto výtvarného zamerania. Množstvo skúmaných teórií, napríklad vlnová teória svetla, tvorba z ničoho, paradoxy pohybov, neperiodické roviny s posunom symetrií, sú stálymi podnetmi na obrazové stvárňovanie. Ich realizáciu uskutočňuje súčasnými modernými technológiami.

Pravidelne vystavuje v Galérii Z Bratislava a v CT GALLERY s.r.o. Bratislava

Alexander Toman - 1952

Je výrazný figurativista, maľbe sa venuje od r. 1984 .V rokoch 1999 - 2012 vytvoril rozsiahly cyklus malieb v počte cca 170 nosných kusov o formáte 125x125 cm maľovaných na drevené dosky. Vo svojej tvorbe používa kombinovanú techniku postupného nanášania rôznorodých vrstiev. Príbehy v jeho obrazoch sú popretkávané postavami prekrútenými navzájom s využitím rôznych mierok a ojedinelých redukcií. Výrazným prvkom v jeho dielach je písmo. Osobitou ikonografiou sa stal neprehliadnuteľnou osobnosťou na súčasnej Slovenskej výtvarnej scéne.

Vystavoval: Shaga Gallery Šaľa, CT GALLERY Bratislava, Cultural Souls Miami, Czech- Slovak House Miami, Art Galéria Schrúger Tvrdošín, Nova Southeastern University Florida, CT GALLERY Bratislava, Galéria UMELKA Bratislava

Vojtech Novakovič - 1964

Všestranný umelec, vyhľadávaný dizajnér, vynikajúci kresliar a maliar. Svojim obrazom dáva snovú podobu v tajuplných portrétoch - pohráva sa s nimi tak, aby vyvolali rozporuplné nálady a dáva im nečakané vlastnosti, fantáziu a čaro. Postavy, tváre a predmety spája v kompozíciách, ktoré nesú znaky surrealizmu.

Jeho obrazy sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku, ale aj v Arabských Emirátoch. Patrí k vyhľadávaným dizajnérom, pri navrhovaní originálnych a exluzívnych interierov - cenený je najmä jeho zmysel pre detail drevo rezbárskych prvkov.

Je autorom obalu na CD skupiny Fermata - Fera Griglaka. Od r. 2011 je stálym spolupracovníkom CT GALLERY s.r.o. a autor desiatok plagátov k autorským výstavám.

Pravidelne vystavuje v CT GALLERY.

V Bratislave, 14.12.2016

Kleinertová Kristína, majiteľka CT GALLERY

https://www.ctgallery.sk

Tibor Hamza

K569

60x60

Kombinovaná technika 

Alexander Toman

Dáma v ružovom

80x80

Akryl

Vojtech Novakovič

I am

78x45

Kombinovaná technika