Dušan Polák

Díky abstraktnímu expressionismu se snažím osvobodit svou mysl od přímek, pravých úhlů a rovinností. Mé vzdělání a podstatná část profesního života vždy patřila technice, strojírenství a konstruktérské práci. Na mých obrazech tedy můžete spatřit jak svádím vnitřní boj s těmito dvěma diametrálně odlišnými světy.

Všechny obrazy jsou k dispozici na Saatchi art.