Kate Grishakova

Volám sa Kate Grishakova. Som ruská maliarka a poet. Moje maľby sú živé s jasnými farbami a nesú sa v štýle impresionizmu. Skladám básne, ktoré sa vyznačujú kontrastom a emocionalitou. Odrážajú moju nekonečnú lásku k ľuďom a životu.

Narodila som sa 21. novembra 1994 v mestečku Zhukovsky neďaleko Moskvy. Veľa cestujem a neustále hľadám niečo krásne, živé a nadsvetské. Zmyslom života je pre mňa život samotný vo svojej jedinečnosti a nepredvídateľnosti. Písať básne a maľovať som začala v detstve a tieto dva pre mňa neoddeliteľné talenty ma sprevádzajú počas celého života. Nevedela by som si vybrať len jeden z nich. Keď príde inšpirácia, tvorím obrazy a píšem básne.

Predtým, než som prišla do Bratislavy, som 8 rokov študovala maliarstvo na umeleckej škole v Rusku.

V roku 2012 som ukončila matematickú školu s vyznamenaním a po nej nasledovala Ruská ekonomická univerzita G. V. Plechanova v Moskve, ktorú som absolvovala tiež s vyznamenaním v roku 2016. Špecializujem sa na oblasť inovácií. Chcela by som širiť a spravovať umenie, v ktorom by som rada uplatnila inovatívne technologické prvky. Názov mojej záverečnej diplomovej práce je "Projekt umeleckej galérie ako inovatívneho prvku v Bratislave." Do Bratislavy som prišla v roku 2015 prostredníctvom zahraničného pobytu a našla som tu neskutočnú inšpiráciu, takže som sa rozhodla pokračovať tu vo svojom magisterskom štúdiu v študijnom programe "Všeobecný manažment" na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Bratislava je pre mňa miesto, kde sa moje životné cesty zjednotili do jednej.

Výstavy

• Osobná výstava v Galérii "Michalsky Dvor", Bratislava, 2018

• Osobná výstava v Ruskom Centre Vedy a Kultúry v Bratislave, 2018

• Osobná výstava v CT Galérii, Bratislava, 2017

• Osobná výstava v Salóne "Leonardo", Moskovský región, 2016

• Osobná výstava v Múzeu v Malahovke, Moskovský región, 2016

• Osobná výstava v Literárnom združení "Vyvolenci Múz", Moskva, 2013

• Osobná výstava na Ruskej Ekonomickej Univerzite, Moskva, 2012

• Účasť na viacerých kolektívnych výstavách v Moskve a Bratislave

• Cena študentského festivalu umenia "Festos", 2013

Úspechy

• Päť kníh poézii

• Moje básne sú publikované v niekoľkých knihách

• Víťaz mnohých poetických súťaží

• Nominácia pre "Poet Roka" 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 a "Moja Rus" 2017, 2018

• Laureát Gromovského štipendia 2010

• Víťaz súťaže "Vyvolenci Múz" vo výtvarnom umení 2013

• 2 články v ruskom vedeckom indexe o inováciách v umení a ekológii

Moja webová stránka: soul-of-earth.com


My name is Kate Grishakova. I am a Russian painter and poet. I create vivid, bright pictures in impressionistic manner. Also I compose poems, which are contrast and emotional too, reflecting my boundless love for people and life.

I was born 21 November 1994 in town Zhukovsky near Moscow. I travel a lot and I always search something beautiful, lively and transcendent. For me the meaning of life is life itself, in its uniqueness and unpredictability.

I started to write poems and to paint as a child. And throughout whole my life I cannot separate these two talents and choose something one. When inspiration comes, pictures are created and poems are written.

I studied painting in Art Studio in Russia for 8 years till I have come to Bratislava.

I graduated mathematical school with a gold medal in 2012, then Plekhanov Russian University of Economics with honour in 2016. My specialisation is called Innovation. I hope to promote and manage Art and to implement innovative technologies into Art. I made my diploma thesis on the topic «Project of Art School Gallery in Bratislava».

I came to Bratislava in 2015 as an exchange student and found tremendous inspiration here, so I decided to continue my studies at the Master's program "General Management" in The University of Economics in Bratislava.

Bratislava became a place where my hundreds roads came together.

Exhibitions

  • Personal exhibition in "Michalsky Dvor" Gallery, Bratislava, 2018
  • Personal exhibition in Russian Centre of Science and Culture in Bratislava, 2018

• Personal exhibition in CT Gallery, Bratislava, 2017

• Personal exhibition in Museum of Malahovka, Moscow region, 2016

• Personal exhibition in Literature Association "Chosen by muses", Moscow, 2013

• Prize-winner of Student Festival of Arts "Festos", Moscow, 2013

• Personal exhibition in Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 2012

• Participation in several collective exhibitions in Moscow and Bratislava

Achievements

• Five poem books

• My poems are published in several books

• Prize-winner of many poetic competitions

• Nomination for "Poet of year" 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 and "My Rus" 2017, 2018

• Laureate of Gromov Stipendium 2010

• Winner of competition "Chosen by muses" in Fine Art, Moscow, 2013

• 2 articles in Russian Science Index about Innovations in Art and Ecology

My website: soul-of-earth.com