Emil Sláma

Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně, obor výtvarná výchova - matematika. V současné době je vedoucím výtvarného oddělení na ZUŠ v Napajedlích. Zabývá se volnou grafikou, dřevěnou skulpturou, malbou a keramikou. Grafikami nejraději ilustruje současnou poezii. Svými ilustracemi doprovodil pět básnických knížek - Mystérium kříže, Do tenka, Nedoručená pošta, Písmáci dětem a Míjím se s měsícem. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách Moravské galerie a Památníku národního písemnictví (kabinet grafiky), v muzeích měst Rokycany, Otrokovice a Napajedla a u soukromých sběratelů umění. V roce 2010 získal cenu na VII. beskydském trienále neprofesionálních řezbářů. K jeho největším výtvarnickým úspěchům lze přiřadit též cenu z mezinárodní grafické soutěže Bienále Rokycany a účast na velmi prestižní výstavě Grafika roku 2012 v Praze. Mimo to realizoval Emil Sláma čtrnáct zastavení křížové cesty nad obcí Hostišová.

www.emilslama.cz

www.rozumeni.cz