Myšlienka European Art vznikla s cieľom vytvoriť priestor pre jednoduchú a rýchlu prezentáciu súčasnej tvorby umelcov. Hlavným cieľom je vytvorenie umeleckej komunity aktívnych Európskych umelcov, kde môžu svoje diela ich autori konzultovať, zdieľať, predávať, hodnotiť a tak sa inšpirovať, posúvať, podporovať v ďalšej tvorbe. Členovia komunity si zo svojich nahraných umeleckých diel môžu vytvárať portfólia a následne ich prezentovať v 3D virtuálnej výstave, ktorú môžu celosvetovo zdieľať a tak umožniť práve tento bezbariérový prístup k ich tvorbe. 

Portál EuropeanArt.sk nie je určený len pre jednotlivcov, ale aj pre umelecké organizácie rôzneho typu (umelecké školy, galérie alebo organizácie späté s umením) a širokú verejnosť. Tu im dávame priestor nielen pre začlenenie do cielenej komunity ale aj priestor pre ich lepšiu propagáciu a cielené zvýšenie povedomia verejnosti o ich existencii, aktivitách a službách. 

Našim zámerom je nebrať provízie z predaja umeleckých diel, či už autorov alebo umeleckých organizácií. Ide nám predovšetkým o ich propagáciu a spájanie. Financie z propagácií umeleckých organizácií, umelecky zameraných firiem, sponzorov, investorov a podporovateľov umožnia, aby portál a naša komunita mohla napredovať ďalej, rozvíjať sa a aby sme mohli prezentovať túto komunitu a jej aktivity vo svete. 

Okrem aktivít, ktoré na portály EuropeanArt.sk realizujeme, je našou prácou propagovanie členov aj na sociálnych sieťach, výstavách a prepájať tak všetkých, či už jednotlivcov alebo umelecké organizácie. 

Veríme, že vďaka nášmu snaženiu a nadšeniu pre tento projekt dokážeme spolu vytvoriť vyššiu hodnotu a prelomiť bariéry, ktoré celoeurópsky umelo vznikajú nech už z akéhokoľvek dôvodu.

https://www.europeanart.sk