Eva Lauková

Výtvarníčka Eva Lauková je uchvátená a fascinovaná prírodou. Na svojich obrazoch zachytáva jej dokonalé tvary a farebné odtiene. Vyjadruje sa realisticky, klasickým spôsobom, ale používa aj výtvarnú skratku. Maľuje olejom, pastelom, používa techniku akvarelu a s úspechom si vyskúšala aj techniku ART - PROTIS. Jej túžba po výtvarnom zdokonaľovaní sa, výtvarnom objavovaní je neutíchajúca. Už dlhé roky sa výtvarne vzdeláva v ateliéroch pod vedením profesionálnych výtvarníkov. Jej prvým školiteľom bol svetoznámi výtvarník Július Koller, neskôr ak. maliarka Katarína Kuzmová..., v súčasnosti výtvarná pedagogička Otília Nevřelová Poluďajová.

Je pravidelnou účastníčkou súťaží "Výtvarné spektrum", kde získala niekoľko ocenení. Pravidelne sa zúčastňuje maliarskych sympózií na Slovensku i v zahraničí. Tiež každoročne vystavuje svoje diela na autorských alebo kolektívnych výstavách.

Je členkou výtvarného združenia DETVIANSKÁ UMELECKÁ KOLÓNIA.

Narodila sa, žije a tvorí v Bratislave.

Kontakt:

Mobil: 0903 212 288

 e-mail: laukova@laukova.sk

 www.laukova.sk