Společnost FOMEI vznikla v roce 1990. Čítá tři divize a divize FOTO se zabývá vývojem, prodejem a servisem zařízení pro osvětlování a photofinishing. My ve FOMEI nefandíme nadměrným elektronickým úpravám fotografie, nýbrž ji chápeme v nejširším smyslu slova, tak, jak ji v minulém století definoval filosof Vilém Flusser. Od dob svého vzniku je fotografie doslova závislá na světle a chemii. 

A v těchto šlépějích FOMEI kráčí: osvětlovací technika stacionárního i event fotografa na straně jedné, minilaby a fine art tiskárny a event tisková řešení na straně druhé. To vše doplněno důkladnou technickou podporou a spoluprací s univerzitami ČVUT v Praze a VUT v Brně. Fotografie si zaslouží sytě odpovědný přístup, přístup, který není ve 21. století na vrcholu hodnot. Fotografie je archivace, paměť, zároveň však hmotný statek. Proto ji ryze elektronická podoba nesluší a snad ani není možné nazývat obrazový (digitální) kód fotografií. Fotografie je zhmotněný obrazový kód. 

A právě možnosti jejího zhmotnění jsou dnes historicky nejširší. FOMEI distribuuje širokou škálu uměleckých i komerčních fotopapírů ve třech řadách: FOMEI Collection, FomeiJet a FOMEILAB. A dbá na nabídku médií a pomůcek pro další zušlechťování fotografie jako je lakování pláten či kašírování fotografií. 

Více než deset let je FOMEI hrdým distributorem firem EPSON a DNP. Jedná se o až dojemnou spolupráci, s plánem trvale udržitelného žití. 

Fotíš, fotím, FOMEI.

https://www.fomei.com