Františka Janečková

Františka Janečková je malířka a terapeutka, žila 35 let ve Francii a v roce 2011 se vrátila do vlasti, kde její největší vášní je kreativní malování. 

"Klíčem k mým obrazům je pojem "energie". Abych mohla začít malovat, musím cítit krásnou energii (její proudění, vibraci, záření, pohyb a kvalitu). To je moje inspirace a to pak maluji a dávám do obrazů tak, aby se mi energie zpětně, jako v zrcadle, vracela. Tato energie je příjemná a já si s ní mohu hrát hodiny a dny dokud není obraz hotový. Ve finále obraz dělá dobře mně i divákům, hladí nás to po duši, zvyšuje nám vibraci a vylepšuje kvalitu naší vnitřní nálady, našeho naladění na svět. Tématicky se nyní nacházím v období, ve kterém se v mých obrazech věnuji hlavně "ženské energii". Mám pocit, že v dnešní době je tato energie velmi zapotřebí, a tak z mých nových obrazů září něha, jemnost, citlivost, objímání, ochrana, péče, přijímání, senzualita, otvírání i tajemství.

Prohlédněte si mé obrazy a vžijte se do nich, jakmile vás jeden zaujme, stane se pro vás vzácnou výživou, dodá vám energii, kterou potřebujete. Vybraný obraz je zrcadlo vašeho vnitřního života a budete-li ho mít doma na zdi, jeho vibrace vás bude harmonisovat.

"Umění Františky Janečkové jako proměny duše »

Umění české malířky Františky Janečkové zrálo mnoho let a můžeme obdivovat především experimentální přístup a touhu po hledání netradičních přístupů k vizuálnímu krásnu. Úmyslně používáme široký význam slova "vizuální", protože v této umělecké tvorbě se uplatnil zájem o mnoho oblastí výtvarné kultury, šlo nejen o malbu, ale rovněž o tvůrčí práci v jiných oblastech vizuálního umění. Z toho se zrodil experiment jako životní síla, překračujících styl, manýru, tradici.

Máme před sebou obrazy Františky Janečkové a docházíme k závěru, že je můžeme zařadit do avantgardního proudu "akčního malířství" / Action painting/ , který se opírá o přímé gesto tvůrce. Paní Janečková se vyhnula konvenci abstraktního umění stejně jako spiritistickému religionismu, který často končí v halucinaci nebo kulminuje v transcendentním světě víry. Podstatnou metodou je tu introspekce, pohledy do vnitřního dění bytosti, to jest kontemplace. Hodně pomohlo studium Franze Kafky, který nevěnoval pozornost tolik interpunkci, jako spíše rytmickým celkům prózy a miloval sebezpytování. Kafka píše: "Kontemplace i činnost mají svou zdánlivou pravdu, ale teprve kontemplací vyslaná, či spíš k ní se vracející činnost je pravdou."

Umění Františky Janečkové nepochopíme, když nevíme, že má schopnosti zachytit psychické stavy jiných, navázat na energie člověka, vstoupit do duše jiných. Umění této malířky se opírá o techniku přímé a bezprostřední malby univerzálním nástrojem, kterým se roztírá barevná hmota. Její estetika otvírá pohledy do nekonečného světa podvědomých vjemů, cítí vlnění mezi vědomím a nevědomím, řekl by Sigmund Freud v psychoanalýze.

Komplementární barvy představují samotné prostory, které se v přeludech vynořují a zase mizí. Zajímavé jsou změny barevných fikcí, fantazie, kdy se prolínají barevné hmoty jako samostatné planety zářící a chvějící se jako kosmické stálice. Co je důležité - je absolutní neohraničenost prostoru, bez klasické perspektivní metody zobrazení nebo stereo - metrického klišé. V tom uvidíme smysl pro kosmické myšlení, cit pro nekonečné dimenze vzdáleností v Kosmu. Důležitou úlohu hraje světlo. Malířka hledá paprsek světla bioenergií, neboť energie září v člověku i mimo něho, těžko rozeznatelným světlem. Franz Kafka píše: "Umění obletuje pravdu s rozhodným úmyslem nespálit se. Jeho schopnost spočívá v tom, nalézt v temné prázdnotě místo, kde by se dal v plné síle zachytit paprsek světla, které ovšem předtím nebylo rozeznatelné...» Světlo má v umění Františky Janečkové velkou úlohu symbolu pomíjivosti světa a současně rozeznívá věčný pohyb intuice, která nás dovede, jak říká Kafka, oklikou k absolutnu. To jsou hodnoty malířky Janečkové, které byly právem oceněny v roce 1989 Medailí Franze Kafky za celoživotní dílo.

Prof. PhDr Miroslav Klivar, CSc

Accademia internacionale IL CONVIVIO, Italy, 2014


frantiskajaneckova.com  

https://www.facebook.com/frantiska.janeckova.zviebel

https://www.instagram.com/frantiskajaneckova/

Články:

https://www.ctidoma.cz/osobnosti/2018-03-07-frantiska-janeckova-lide-maji-mentalni-rezervy-sportovci-bez-kouce-vrcholu

https://www.spirit.cz/index.php/component/content/article/64-titulni2/19735-pomaha-lidem-aby-uzdravili-sami-sebe

Youtube channel

https://www.youtube.com/channel/UCnJGNSMHxM2ZnZOFr40VSRw?view_as=subscriber


Františka JANEČKOVÁ
U Milosrdnych 14
11000 Praha 1
Mob: +420 734 508 573
Mail: frantiska.janeckova@gmail.com