Galerie Zlatohlávek s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2004 se zaměřením na prodej a nákup výtvarných uměleckých děl a kulturních památek. Ve vybraných případech představuje současné umělce, jejichž tvorba zapadá do celkového profilu galerie. Ta je dána především zájmem o klasický výtvarný projev. Majitel galerie Doc. Dr. Martin Zlatohlávek je specialista a znalec obrazů a kreseb starých mistrů, proto se jeho galerie soustřeďuje na prodej a nákup uměleckých děl středověku, renesance, baroka a ve výjimečných případech i vybraných děl z 19. a 20. století.

Galerie Zlatohlávek na pražských Vinohradech je rovněž místem setkávání s mimořádnými osobnostmi výtvarného světa, dějin umění a znalectví. Konají se zde besedy s odborným výkladem nad konkrétními uměleckými díly s ohledem na určení jejich autora, námětu či dobových souvislostí.

Pro své zákazníky Galerie nabízí kompletní servis při nákupu a prodeji uměleckých děl, přebírá díla i do komisního prodeje a zhotovuje odborné posudky. Kromě odborného posouzení děl Galerie také zajišťuje restaurování děl, rámování obrazů a paspartování kreseb a grafik. Poskytuje také poradenství při zakládání a rozšiřování uměleckých sbírek.  

Kontakt:

web: www.galerie-zlatohlavek.cz

mail: m.zlatohlavek@volny.cz

tel: Martin Zlatohlávek 724 042 963