Gennadij Avdějev

Gennadij Avdějev se narodil v roce 1955 v Moskvě. Své mládí zasvětil sportu. Největšího úspěchů dosáhl ve vodním polu, v němž se stal profesionálním sportovcem. Po ukončení střední školy vystudoval Fakultu tělovýchovy a sportu v Moskvě, poté se věnoval práci trenéra, nejprve v Rusku a později i v Čechách (1992-95). Počátek umělecké dráhy malíře můžeme datovat do osmdesátych let minulého století, kdy udělal/realizoval sve prvni kroky timto smerem coby samouk a pomalu ovládl základy teorie malirství a kresby. Kořeny umělecke osobnosti Gennadije Avdějeva vychazejí z tradic ruské malířske školy 2.poloviny 19.stoleti. 

Při svyýh pravidelných návstěvách Tretjakovske galerie v Moskve pocítil silnou zálibu v/tihu k tvorbe ruských mistrů jako jsou napriklad Repin, Levitan, Polenov, Siskin a dalsi. Krajiny a zátisi Gennadije Avdejeva nas překvapuji jednoduchostí sveho námetu a realizace, jistotou kompozičních řešení, sladěním složitých vztahů, volným a plastickým tahem štětce. Žadná snaha překvapit, udivit ci šokovat mnohobarevností. Prostý nenápaditý, az všedni námět. Maliř se vyznačuje uměním vyjadřit mnohé ve všemi známém namětu a ukazat nové, co jinym uniká. Paprsek čehosi neobvykleho ve všedni obycejnosti. 

V jeho dílech můžeme cítit poezii nálady duše a umělecké prožitky, které malíř zažíval ve chvílích tvorby. Bezesporu se v nich také odráží láska k přírodě Severočeského kraje, jež si malíř stačil zamilovat za těch 17 let, které prožil v Čechách.

Gennadij Avdějev kazdoročně organizuje autorské výstavy a stává se tak stále viditelnější postavou na umělecké scéně/v uměleckém světě Severních Čech."


www.avdejev.com