Iam ART - Hana Kopalová

Výtvarnice a fotografka (* 24. 4. 1968 v Přerově) Ve dvanácti letech vyměnila housle za tužky, štětce, barvy a keramickou hlínu, aby mohla dělat to, co ji baví. Jako první zkoušela kresbu tužkou a perokresbu při vytváření Ex-libris. Jakmile do nich zakomponovala první strom, láska byla na světě. Od té doby jsou to právě stromy v jakékoli podobě, které tvoří ústřední prvek jejích obrazů. V 18-ti letech měla první samostatnou výstavu perokreseb v kině Hvězda v Přerově. Místní noviny "Nové Přerovsko" vydaly o této výstavě článek s názvem "Strom, který má duši". Při své výtvarné tvorbě většinou ztvárňuje svou fantazii, sny a emoce.

Pod vedením Danuše Mazurové absolvovala výtvarný obor na přerovské lidové škole umění. Devítileté studium úspěšně zakončila v květnu 1987 absolventskou výstavou kreseb. Vystudovala obor "propagační grafika" na Stavební průmyslovce v Ostravě.

V letech 1989-1991 pracovala jako výtvarnice Městského kulturního a společenského střediska v Přerově. Navzdory tomu, že od podzimu 1991 šel její profesní život jiným směrem, plnila si své umělecké sny ve volném čase.

Její umělecké tvoření nebylo nikdy vyhraněné. Stále objevuje nové výtvarné techniky a metody. Od roku 1993 žije a tvoří ve Dvorcích, kde se začala profesionálně věnovat také fotografování. V letech 2008-2014 navštívila sedmnáctkrát USA, kde vznikla řada dokumentárních fotografií. V roce 2011 absolvovala mezinárodní foto-workshop v Chorvatsku. Výtvarnou činnost propojuje s focením. Ze Spojených států amerických si dovezla novou inspiraci pro svou výtvarnou tvorbu, kterou nazvala "Hra stínů". A právě za oceánem vznikl první lepený obraz. V současné době se lepeným obrazům věnuje střídavě s malbou akrylem na plátno.

Výstavy

> říjen 2015 - červen 2016 - samostatná výstava pláten s názvem "Hledání Hany Kopalové" - TURISTCENTRUM Dvorce

> říjen 2015 - červen 2016 - společná výstava fotografů s názvem "Letem světem" - TURISTCENTRUM Dvorce

> leden 2012 - samostatná výstava fotografií s námětem "Dvorce očima Hany Kopalové" - TURISTCENTRUM Dvorce

> leden 2012 - výstava obrazů (suchá křída) s námětem "Stromy" - TURISTCENTRUM Dvorce

> srpen 2008 - samostatná výstava obrazů (kresba hnědým uhlem) - TURISTCENTRUM Dvorce

> jaro 1989 - samostatná výstava perokreseb a kreseb tužkou s názvem "Strom, který má duši" - kino HVĚZDA Přerov

> květen 1987 - samostatná absolventská výstava výtvarných prací na ukončení II. cyklu studia výtvarného oboru na Lidové škole umění v Přerově.

Výtvarnou tvorbu Hanky Kopalové lze chronologicky shrnout takto:

  • 1979 - 1980 kresba tužkou
  • 1980 - 1985 perokresba
  • 1986 - 1993 perokresba s barevnými prvky
  • 2006 - 2007 kresba uhlem
  • 2008 - 2009 kresba uhlem s barevnými prvky
  • 2009 - 2010 kresba barevnou suchou křídou
  • 2011 - 2012 malba na plátno akrylovými barvami
  • 2012 - 2013 malba na plátno akrylovými barvami doplněná přírodními surovinami
  • 2014 - lepené obrazy zvané "Hra stínů" ........ a dále uvidíme

Kontakt:

web: https://hanako7.webnode.cz

email: ha24ko@gmail.com

mobil: +420 777 007 047