Iveta Jesenská

Narodila sa v Martine, v ktorom žije a tvorí.

Štúdium

ĽŠU v Martine

Stredná umelecko-priemyslová škola v Košiciach

Štúdium v ateliéri Mgr. V. Báthoryho vo Vrútkach

Štúdium v ateliéri Mgr. Evy Bebčákovej v Martine

Od roku 2014 navštevuje ateliér Malgrund der Kunst a kultur Club (vedúci G. Montibeller) v Rakúsku

Kurz - 2014 herr ALFONS FRICK - Landschafts-aquarelle

2015 dozent HEINZ HOFER - Blumen-aquerelle

2016 dozent HEINZ HOFER - Wasserlandschaften

2017 účasť na akvarel festival Fabriano - Taliansko

2017 účasť na akvarel festival Tirana - Albánsko

Tvorba

Posledné desaťročie sa venuje maľbe akrylovými, olejovými a akvarelovými farbami. Zobrazuje krajinu rôznych ročných období, prírodné motívy (kvety), mesto. Vystavuje samostatne aj kolektívne doma i v zahraničí. Jej posledná samostatná výstava bola v 11/2016 v Galérií M. G. v Turč, Tepliciach - výstava akvarelov. Akvarelové maľby sa vyznačujú snahou o vystihnutie charakteristických znakov reálií - tvaru, farebnosti, štruktúry hmoty. Autorka sa usiluje o precízny maliarsky prednes zvoleného motívu štetcom, pričom využíva aj zapúšťanie farieb do vlhkého podkladu. Pozorne vyberá a uplatňuje len tie detaily, ktoré sú pre charakter predmetu nevyhnutné, preto jednoduché kompozície pôsobia pokojne, harmonicky a presvedčivo.