Jak se moderní umění vyvíjelo 1870 – 1900

 Přestože byl konec 19. století pod dominancí nového impresionistického stylu umění, vzniklo několik průkopnických pramenů moderního umění, z nichž každý svou pozornost upínal trochu jinam. 

Kromě právě zmíněného impresionismu (zaměřeného na přesnost zachycení slunečních paprsků), sem patřil i realismus (zaměřený na obsah a námět), akademické umění (pokračovalo v tradici klasických obrazů zobrazujících skutečný život), romantismus (pozornost zaměřená na náladu), symbolismus (záhadná ikonografie) a litografie s výraznými barvami. 

Poslední dekáda 19. století pocítila mnoho vzpoury vůči akademismu, která se projevila vznikem secese, zatímco na úplném konci 19. století došlo ke vzniku více vážného umění, jež si za cíl kladlo předat divákovi nějakou hlubší zprávu.