Jak se moderní umění vyvíjelo 1900 - 1924

1900 - 1914

Toto období bylo pro moderní umění z mnoha důvodu asi to nejvíce vzrušující. Tehdy bylo vše možné, stroje byly považovány za přátele a umělci veřejně odmítali tradiční postoje vůči umění. Vznikaly nové styly jako kubismus, fauvismus a orfismus, v Německu se zakládaly školy expresionistické malby. Zatímco kubismus upřednostňoval formální znaky malby, futuristé zdůrazňovali možnosti strojů a expresionisté preferovali vnímání jednotlivců.

1914 - 1924

Krveprolití a destrukce první světové války vše kompletně změnily. V roce 1916 vzniklo dadaistické hnutí, které působilo jako revolta umělců proti válečným hrůzám a vyjadřovalo zmatek a strach z války. Jenže kvůli tomu, že dadaismus nehledal a neviděl, kromě nesmyslu, žádné východisko a řešení, rychle sklouzl k nihilismu (filozofické stanovisko, které jen odmítá a popírá). Tou dobou začalo být reprezentační umění považováno za obscénní a žádné zobrazení nebo představy nemohly soupeřit s fotografiemi války a jejích obětí. Tehdejší umělci se tedy rozhodli stále více upínat k neobjektivnímu umění jako k prostředku vyjádření a uchylovali se k abstraktním uměleckým směrům.

Supremus_55_(Malevich - 1916)
Supremus_55_(Malevich - 1916)