Jan Eipell

Jan Eipell, malíř narozený 28. 10. 1985, je tvrdým oříškem pro jakékoliv stručné
představení.
Ve svých třiatřiceti se dostává do širšího povědomí výtvarného světa, ale jeho cesta
malíře, sochaře, řezbáře, ilustrátora začala mnohem dříve. Připomenu pár okolností, které měly svůj význam.
Otec, sochař, zemřel v Janově raném věku, ale jeho dílna a nástroje sehrály svou
magickou roli při volbě Honzovy budoucnosti (studium řezbářství a kovářství). Janova
nemoc, která propukla v patnácti letech, nemoc vedoucí lidi k znejistění a na okraj existence, a zároveň vyostřující vnímání existence. Janovy vztahy plné nadšení a úzkosti, porozumění a nedorozumění, lásky a nenávisti. A konečně Janova malba, v mnoha okamžicích lano, bez kterého by následoval pád.
V ní vidíme prvotní hledání tvaru, nacházení inspirace a poučení v dílech vynikajících
českých malířů 20. století (se zcela zvláštním významem Josefa Čapka) a nakonec vlastní
cestu nalezenou ve sváru světlých a temných životních chvil.
Jan Eipell nepředstavuje tuctový zrod malíře akademického typu ani malíře náhle
osvíceného čímsi. V jeho příběhu se snoubí přirozená řemeslná zručnost, znalost a úcta
k materiálu s velkou vnímavostí lidské existence. Obraz od obrazu můžeme sledovat proces poctivého hledání dokonalého uměleckého díla. Nalézání konečného uměleckého tvaru podpořeného bezchybným zvládnutím řemesla a otevírání zavřených nebo běžným životem skrytých komnat naší existence. Jako malíř má za sebou realizace komorních i
monumentálních pláten, nástěnné malby, výstavy a je zastoupen v mnoha soukromých
sbírkách. Jeho tvorba přesahuje i do výtvarného řešení interiérů a prostorové tvorby, zvláště ze dřeva.
Je samozřejmé, že Janovy obrazy nemohou oslovit všechny, ale řemeslná poctivost,
kdy každý obraz představuje desítky a stovky hodin práce, kdy mnohovrstevnatost oleje
vyjevuje nečekanou hloubku barevných tónů, a umělecká představivost, kdy se ze složité a žité stavby tvarů pro někoho náhle a pro druhého postupně zjeví člověk, může ocenit každý, kdo bude ochotný zadívat se do obrazů Jana Eipella.

Mgr. Zdeněk Tlučhoř

VÝSTAVY A REALIZACE

2002 ČAJOVNA ČESKÁ SKALICE

2004 KAFÍRNA TRUTNOV

2004 ŽEBŘÍK V PARKU TRUTNOV

2005 KAFÍRNA TRUTNOV

2005 ŽEBŘÍK V PARKU TRUTNOV

2005 VÝTVARNÉ SYMPOZIUM TÝDEN PRO BROUMOVSKO

2006 FARA HORNÍ MARŠOV KRKONOŠE

2006 ALTERUPICE ÚPICE

2007 SWAŠ MALÉ SVATOŇOVICE

2007 VUV GALERIE A MUZEUM J.W.MEZEROVÉ ÚPICE

2008 SWAŠ RADNICE TRUTNOV

2008 KAFÍRNA TRUTNOV

2008 BOULING BAR RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

2009 GALERIE U PŘÍVOZU SVK HK

2010 KNIHOVNA NÁCHOD

2010 SWAŠ RADNICE TRUTNOV

2013 SEDM PÁDŮ SMRTI ILUSTRACE KNIHY POVÍDEK ANTONÍNA ŠLECHTY

2013 GALERIE SLAVIE NÁCHOD

2013 GALERIE POHODA HODONÍN (V RÁMCI PROJEKTU SOUL FLY)

2013 SELEZIÁNSKÉ CENTRUM PRAHA KOBYLISY

2013 NÁSTĚNNÁ MALBA OBĚTEM ROMSKÉHO KONCETRAČNÍHO TÁBORA HODONÍNEK HODONÍN

2013 DPS ONDŘEJOV PRAHA

2014 VÝTVARNÁ REALIZACE "KAVÁRNIČKY" ERGOKAVÁRNA PRO POSTIŽENÉ DPS ONDŘEJOV PRAHA

2016 JINÉ KAFÉ PRAHA

2016 CAFÉ NA PŮL CESTY PRAHA

2016 REALIZACE "DŮM V MLZE" RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

2017 DENDRIT KAFÉ PRAHA

2017 NEVIDITELNÍ GENIOVÉ GRID PRAHA

2018 OLEJ/PLÁTNO/ŽIVOT EVANGELICKÝ KOSTEL SOBĚHRDY

Kontakt:

WWW.EIPELL.COM