Jan Matěják

Jan Matěják se zabývá především tvorbou klasických olejových maleb se zaměřením na realistické zátiší a portréty. Specializuje se především na renesanční lavírovací techniku a na studium technických aspektů staromistrovských technik. Jeho cílem, je znovuobjevení kvalit, zručnosti a znalostí starých mistrů.

Pokud navštívíte muzeum a prohlédnete si obrazy malované vlámskými mistry, zjistíte, že kvalita barev a celkový stav obrazů je i přes jejich stáří vynikající. Obrazy vypadají jako malované v nedávné době. Tato skutečnost vychází z vlastního technologického postupu a použitých materiálů, který je třeba dodržet, aby si olejomalba zachovala potřebné kvality. Podstatou techniky vlámských mistrů je kladení systémů podmaleb a barevných vrstev přes sebe. Nanášení jednotlivých vrstev malby způsobuje, že vrstvy mezi sebou prosvítají a tím vznikají takové barevné efekty, které nelze docílit jinou technikou (např. malováním Alla prima). 

V průběhu času dochází k tomu, že se oxidací mění index lomu světla jednotlivých vrstev malby. Obraz se tak stává časem ještě zajímavější, protože jednotlivé barevné vrstvy jsou stále více průsvitné. Jedná se o poměrně náročný a zdlouhavý postup. Vzhledem k tomu, že před započetím malování jedné vrstvy je třeba, aby předchozí vrstvy malby byly suché, je tato technika velice časově náročná. Každá vrstva potřebuje čas ( 1 až 5 týdnů) na proschnutí, a proto je dobré pracovat na více obrazech najednou. Vzhledem k dlouhé době schnutí vrstev je vhodné malovat např. 5 až 8 obrazů souběžně. Každý s těchto obrazů se pak nachází v různé fázi postupu a tím se lze vyhnout nutnému čekání, až obraz dostatečně proschne.

Ing. Jan Matěják

https://www.matejakart.com

https://matejakart.blogspot.cz/

https://olejomalba.culturalspot.org/home

www.artinstitut.cz

https://www.youtube.com/user/mazocha