Jan Truchlý

Jsem rodák z Klatov, současně žiji v Plánici, která je nedaleko. V malování jsem samouk, kdy už v útlém dětsví mě k tomu vedla maminka. Již ve škole, když nás brávali na výstavy v hodinách výtvarné výchovy, jsem obdivoval tehdejší mistry a přál jsem si být také jako oni. Po škole jsem nastoupil do učiliště na malíře pokojů. Tam jsem maloval hodně pro kamarády, kteří jezdily na trampy, malé dřevěné placky. Byly to většinou motivy se zvířaty a indiány. Malovat obrazy jsem začal už v sedmnácti letech, kdy jsem nejvíc obdivoval Zdeňka Buriana. A tak ty první obrazy byly koně a indiáni, ale také portréty. V období vojenské služby jsem k tomu přidal také krajiny. Obrazy jsem dělal dříve jen na sololitové desky a jen pro potěšení jako dárky. Asi tak před patnácti lety jsem začal tvořit i na plátno.
Ty první obrázky byly tužkou a pastelky. Potom jsem k tomu přidal tempery. To mi vydrželo tak dva roky a jako samouk jsem toužil malovat olejoými barvy. Ale nemohl jsem si je v učilišti dovolit, tak přišlo překvapení od rodičů, kteří mi je koupili. To byla moje první sada olejových barev. V té době pro mě byly nedostupné i sololitové desky a tak mé první olejomalby byly vytvořeny na čtvrtky napuštěné fermeží. Po vojně jsem začal malovat na sololit napuštěný bílou fermežovou barvou. Dnes maluji na plátna,ale na desky také. Maluji i akrylátovými barvami,vodovky, tuší a uhlem
Moje současná tvorba se zaměřuje převážně na krajiny, koně a portrét. V posledních pěti letech jsem začal dělat i fresky na zeď akrylátovými barvy. Také se věnuji obnovám historických maleb v kaplích a kostelech, renesančních a barokních fasád. V posledních letech se vracím i k malování zvířat. Maluji také akty a troufl jsem si i na složité obrazy jako jsou historické bitvy.

Jan Truchlý

Tel: 727803639

E-mail: truchlyj@seznam.cz

https://www.obrazy-truchly.eu