Jana Pavková

Narodila jsem se v roce 1977 v Rýmařově, ale prakticky celý život bydlím a pracuji v Olomouci.
Jako koníčku jsem se od dětství sporadicky věnovala drobné kresbě a později i experimentům s akvarelem. Cíleně jsem se v uměleckém směru začala vzdělávat až od roku 2021, kdy jsem nastoupila na Ostravskou lidovou konzervatoř, obor Kresba, malba. Letos jsem také úspěšně absolvovala jednoroční intenzivní online kurz tzv. Mastery Program u Milan Art Institutu.


V současné době se věnuji hlavně malbě olejem na plátno. Okrajově používám i plátna kupovaná, ale preferuji ta, která si napínám sama, protože ráda maluji na plátna čistě lněná. Svou tvůrčí činnost si zpestřuji perokresbami a malbami temperou na papír. A jakým směrem se snažím po své cestě za uměním jít? Témata volím obyčejná, neobyčejnými ať se stanou svým zpracováním.

To vše při práci na plný úvazek, rodině a péči o zahradu, takže své tvorbě nevěnuji tolik času, kolik bych chtěla. Proto jsem si také vzala k srdci citát od Konfucia: "Nezáleží na tom, jak pomalu jdete, dokud se nezastavíte."

Kontakt:

web: www.janapavkova.cz

IG: jana_pavkova_art