Jaroslav Klát

Akademický malíř

27.4. 1962, Karlovy Vary

1978-79 soukromým žákem Akad. mal. Miloše Maliny (asistenta Emila Filly)

1980-87 studia na Akademii výtvarných umění v Praze

(prof. J. Smetana, prof. V. Pospíšil)

1986-87 stipendijní pobyt v Paříži, Ecole Nationale des Beaux-Arts

(prof. A. Sequi, prof. P. Alechinsky)

Université de Paris I. - Sorbonne,

dějiny moderního umění (prof. F. Roche)

1987 první cesta na Antily (Martinique) - výrazný vliv na další tvorbu

1987-93 četné pobyty v zahraničí, opětovná cesta na Antily (St. Martin),

pobyt v USA a v severní Africe

od 1993 pedagogem na Soukromé střední umělecké škole designu v Praze

1994-96 přizván G. Garoustem k účasti na programu La Source,

Verneuil-sur-Avre, Francie

od 1994 odborným lektorem Asociace starožitníků ČR

2004-2013 externí spolupráce s VOŠ umění a reklamy Orange Factory

2012-2013 externí spolupráce s SOŠ multimediální - EDUSO

od 2015 člen Presidia Asociace starožitníků ČR -

viceprezident Sekce historiků umění, znalců a sběratelů

Uspořádal na šedesát samostatných výstav, z toho osm zahraničních

(Brusel, Lucemburk, Auxerre, Vilnius, aj.)

Účast na společných výstavách u nás i v zahraničí (Francie, Belgie, SRN)•

https://jaroslavklat.cz