cs

Jaroslav Svoboda

JAROSLAV SVOBODA, akademický malíř

Poznal jsem ho jako scénografa – nejprve v televizi a pak i u nás, v Semaforu. A jak jsme se, tak poznávali, zjistil jsem, že jeho výtvarný záběr je mnohem větší než architektura jeho divadelních výprav. A objevil jsem si i jeho kresby, na nichž hlavním motivem je žena, bytost, které se svou prací kořili malíři všech dob, každý po svém. A Jaroslav se k nim přidal.

Zvolil si zvláštní zkratku, kdy tahy jeho štětce dokonale ovládly umění zachytit to důležité a vynechat nepodstatné. To jsem si uvědomil, když jsem kdysi procházel jednou z jeho výstav. A hned jsem toto poznání zúročil v několika větách, které jsem při zahájení výstavy měl pronést. Ano, vědět kterou linku či plochu je třeba umístit na papír je neméně důležité, jako znát, co je třeba zamlčet. Kresba se tak nestává jen popisně realistickou, ale má svůj vlastní rytmus, kterým žije.

Ony samotné tvary těla jsou záležitostí navýsost výtvarnou a Jaroslav Svoboda má dar vidět je jinak než my, kdo se dnes na jeho kresby díváme. Vidět je po svém. Má vlastní rukopis, není epigon, a předkládá nám tudíž nevídané. Jeho kresby i jeho grafiky, stejně tak jako abstraktní akvarely vypovídají o tom, že Jaroslav Svoboda je citlivý výtvarník, a tak máme co obdivovat. Od toho jsou výstavy. A ta Jaroslavova je cenná tím, že nám dovoluje dívat se jeho nevšedním pohledem na ženu v její křehké i smyslné kráse.

Promiň, Jaroslave, líp to říct nedovedu. Musím jen doufat, že Tvá tvorba to dopoví za mne.

Jiří Suchý

Kontakt:

Tel: +420 602 142 147

web: www.jaroslavsvoboda.art

FB: Jaroslav Svoboda

IG: jaroslav_svoboda_art

e-mail: jaroslav.svoboda@volny.cz