Jindřiška Bromovská

Narodila se 14. 12. 1955 v Moravské Třebové.

Od útlého dětství aktivně malovala a zabývala se ruční tvorbou.

V roce 1970 byla přijata na Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech, obor modelář keramiky. Studium úspěšně zakončila závěrečnou zkouškou v roce 1974.

V témže roce nastoupila do keramické dílny v Nové Pace, kde pracovala jako návrhář, modelář.

Odstěhovala se do Roztok u Prahy a jako maminka dvou synů tvořila doma, snažila se najít svůj vlastní styl v abstrakci.

Po zařízení keramické dílny se zabývala vlastní tvůrčí výrobou keramiky a později začala odborně vést keramické kroužky v místní ZŠ Roztoky.

Touha po malování ji ale neopustila a pozvolna ji nasměrovala na realistickou malbu a nastartovala její intenzivní tvorbu.

Jednou z osobností, která jí velice ovlivnila v tvorbě, byla Miloslava Havlíčková. I přes počáteční romantické pojetí, se vrátila,již pod vedením Alexandra Pavlova, zpět k realismu.

Absolvované kurzy:

kurz realistické malby Alexandr Pavlov

kurz vášnivé imprese - malování špachtlí na plátno Ihor Bychkivskyy

Na základě absolvování kurzu realistické malby u Alexandra Pavlova, našla svůj směr, který ji nyní provází.

Poté následovaly další dlouhodobé kurzy a konzultace realistické malby u Alexandra Pavlova.