Jolana Palajová

 Jolana Palajová je maliarkou zátiší, panoramatických prírodných scenérií, dedinských zákutí a mestských motívov.

Jej bohatá, žiarivá farebná paleta nám ponúka možnosť vstúpiť do jej sveta, v ktorom, v každom z uvedených žánrových námetov objavujeme jej úprimný vzťah k rodnej zemi, ku jej krásam a k úcte "miznúceho sveta" našich dedov.

Kvetinové zátišia poľných kvetov, či už čeveného maku, bielych semokrások, alebo slnkom prehriatych slnečníc povznášajú nielen vizuálny dojem, ale súčasne prehrievajú srdce, ktoré priam jasá pri pohľade na toľkú, kultivovanú krásu maľby. Je v nej niečo z monetovského impresionizmu.

Krajinárske motívy, maľované dynamickým rukopisom sú príklonom k expresívnemu podaniu. I v nich autorka kladie dôraz nielen na obsah a formu, ale dôležitým prvkom na umocnenie sujetu je farba, citlivo vkomponovaná, vyjadrujúca atmosféru zobrazovanej krajiny. Autorka žije a tvorí v Žiari nad Hronom.

PhDr. Marta Hučková

Nitra, apríl 2010

Jolana PALAJOVÁ

  • narodila sa v Novej Bani - žije a tvorí v Žiari nad Hronom
  • vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre
  • výtvarnej činnosti a vystavovaniu sa intenzívne venuje od roku 1998
  • v jej tvorbe sa odrážajú jej vlastné filozofické názory, životné postoje, vnemy a skryté priania - orientuje sa na olejomaľbu
  • absolvovala množstvo sympózií pod vedením rôznych akademických maliarov, vystavuje na autorských i kolektívnych výstavách na Slovensku v Čechách, Ukrajine, Srbsku, Bosne a Hercegovine a v Nemecku.
  • každoročne sa zúčastňuje mnohých súťaží, kde dosahuje veľmi dobré umiestnenia a tiež maliarskych sympózií na slovenskej i medzinárodnej úrovni
  • je členkou umeleckej skupiny Detvianska umelecká kolónia