cs

Josef Vašák


V autorské tvorbě ho zajímají negativní jevy současné civilizace. Globalizace a destrukce lidských vztahů, dekadence a úplná absence duchovních hodnot. Jako věřící člověk kóduje ve svých obrazech řešení dané Písmem a malířským pohledem konfrontuje dva rozdílné světy – svět duchovní čistoty a svět globálního rozkladu, svět, kde je hodnotou "být" proti světu s prioritou "mít".

Kromě autorské tvorby maluje portréty a kopie na zakázku a zabývá se ilustrátorskou tvorbou.

Kontakt:

web: www.vasak.cz

web: www.deviantart.com/joseph-art

IG: josef.vasak