Katarína Vidrová

Bol to jeden kultivovaný, objavný dynamický nástup výtvarnej umelkyne Kataríny Vidrovej, ktorým obohatila slovenskú kultúru o radosť z umenia. Dnes hovoríme o jednej z predstaviteliek abstraktného expresionizmu, dáme, ktorá v ňom objavuje nové výrazové možnosti. Obdivujem bohatstvo nápadov, jedinečnosť farebnej reči, ako aj harmóniu kompozičných princípov.

Obrazy umelkyne hrajú bohatstvom farebných vzťahov, aby neskôr úspešne prešli do monochrómu. Často sú nositeľmi príbehov monotónnosti urbanistickej architektúry, ktoré striedajú romantizujúce pohľady do prežiarenej krajiny. Objavy a návraty k tak potrebnej kráse sú jedným zo základných pilierov autorkinej tvorby.

Dlhé roky sledujem jej umenie, rozprávame o každom tvorivom kroku a píšem o nich. Dnes je predstaviteľkou zrelej maliarskej cesty, ktorá pokrýva umelecké potreby od dekoratívneho umenia cez naratívne záhady až po kvitnúce šťastie.

Úspech jej tvorby je poznať cez výstavnú činnosť, kde reakcie divákov poznať osobne. Čo je na tvorbe umelkyne veľmi dobré, že maľbou potvrdzuje svoju neutíchajúcu kreativitu a snahu tvoriť. Ona sa vyhýba nekonečnému variovaniu obrazovej plochy. Vybrala si cestu objavov a im zostáva verná.

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., kurátor

člen Európskej akadémie vied a umení

Kontakt:

Katarína Vidrová, Bratislava SK

Signovanie obrazov Katarína Vidra

Instagram/Katarína Vidrová ARTE

mail/ katarina.lito@gmail.com


Hledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.