Kristýna Dražanová

"Fotografka, která se rozhodla jít svou vlastní cestou. Její schopnost zachycovat své vlastní emoce a prožitky je bezvýhradně výjimečná. Autorka k tomu používá jednoduché prostředky. Jejich intenzita v přítomném obraze je často mimořádně naléhává, a proto také tak účinná. V jejím díle cítím neuvědomělou přítomnost vlivu velikánů secese. Symbolika zde má své nezastupitelné místo, často jí bývá divák natolik dotčen, aby vzápětí následoval autorčinu myšlenku, a přijal tak její pozvání do ženského světa, kde má své místo i on....
A tak se stáváme svědky příběhů, s nimiž se rychle a rádi ztotožníme. Jsme vtahováni do dějů, které jako bychom již sami někdy prožívali, a které nás vždy strhují svou emoční silou, jež nezná žádnou hranici....
V každé autorčině fotografii je skryto poselství k našemu vlastnímu nitru. Poselství často narážející na naši neschopnost se otevřít právě jemu, nejen proto je dílo fotografky Kristýny Dražanové mému srdci tak blízké..."
Jan Vávra (písecký fotograf a pedagog) 

Autorka zabývající se především "nevšedním" portrétem a aktem. Do její aktivní fotografické činnosti ovšem spadá velmi často příroda, zvířata i různá zajímavá místa.K lade důraz na zachycení atmosféry, v jakémkoli tématu své tvorby. 

Má za sebou výstavy v řadě českých měst, je 3x oceněna v kategorii Fotografie (1. a 3.místo na Výtvarných veletrzích výt.um., 1.místo v projektu E-MOC-E), a mnoho rozhovorů a výtisků (DIGIFOTO 06/2009, 7-8/ 2010,01/ 2011, FOTOVIDEO 11/2015, PRÁVO, Fototipy.cz, Písecký svět, Novinky.cz, blogIDNES.CZ, Digiarena.cz)

https://www.kristynadrazanova.cz

https://www.facebook.com/kristyna.drazanova.3?fref=ts