cs

Kristýna Malíšková Pilecká

Kristýna Pilecká se narodila 14. 8. 1979 v Příbrami. Výtvarné tvorbě se věnuje od dětství. Během studia na Pedagogické fakultě v Plzni vytvořila několik grafických cyklů technikou suché jehly a litografie. Její grafická práce reflektuje starozákonní texty, zejména knihu Kazatel a Jób. Inspiraci autorka čerpá z literatury, ale i z hudby a z pozorování života vůbec. Některé obrazy nezapřou její zkušenosti se studiem teologie a etiky na teologické fakultě v Praze.

Obrazy vnímá jako neukončené výpovědi, ke kterým se může znovu s odstupem vrátit a znovu něco "doříct", respektive domalovat, dokreslit, dodělat. Rám obrazu nemusí vždy ukončovat příběh, který obraz divákovi zprostředkovává. Autorce jde o to, aby její obrazy vyvolávaly asociace, příběhy, emoce ... Jde jí o to, aby divák s obrazem navázal "rozhovor a vztah".

V současné době se věnuje olejomalbě. Její nedávné téma "RASTRY" reprezentovalo způsob nahlížení skutečnosti přes určité předem naučené, léty vytvořené mentální vzorce či šablony. Tyto vzorce je možné měnit nebo jim podlehnout. Proměnlivosti skutečnosti odpovídá i autorčino vnímání barevnosti. V jejích obrazech jde o vnímání barevnosti skutečných objektů, přičemž barevnost je mnohdy posunutá. Posledními velkými tématy v její tvorbě jsou RASTRY - BARVY - RUCE. Každé z témat bude na festivalu zastoupeno jedním nebo více obrazy.

Její tvorbu můžete sledovat na www.kristynapilecka.cz

Nebo v online galerii ART_c-19 (Linhartova nadace)

Na instagramu: https://www.instagram.com/kristyna_pilecka/Hledá se YETTI 2021

Hlasujte pro neobjeveného nejlepšího umělce našeho festivalu! Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou. Prvních deset umělců dostane krásnou medaili a první dostane pohár YETTI 2021 - nejlepší umělec pro letošní rok.

Takže vzhůru na hlasování a držíme palce! https://www.survio.com/survey/d/G4F1B6T2B6Z8I3A6P

Vyhodnocení soutěže " Hledá se YETTI 2021" bude v sobotu 30. 10. 2021 v průběhu našeho slavnostního večera na festivalu.