Abstraktní umění

27.11.2020

Přímým předchůdcem abstraktního umění byl kubismus. Plně se tento umělecký směr rozvinul krátce po druhé světové válce, v roce 1948 v New Yorku a průkopníci abstrakce, američtí umělci, byli sami silně ovlivněni evropskými emigranty.

Abstrakce je velmi různorodé hnutí, které se dělí na dva hlavní směry. První z nich, proslavený Jacksonem Pollockem (1912 - 1956), vycházel z nejzákladnějších prvků výtvarného umění (barva, světlo, tvar, obrys) a nevázal se na žádné reálné objekty. Druhý, méně konkrétní, vycházel ze skutečnosti a jeho nejznámějším představitelem je Mark Rothko (1903-1970).

Abstraktní umění má velmi různorodý vztah k zobrazování, způsob tvorby, ale i samotné cíle a představy umělců o funkci umění pro společnost. Jeho největším přínosem byla popularizace emočního působení velkých ploch barev. 

Pollockův obraz „Číslo 5“ (1948) byl roku 2006 vydražen za 140 milionu dolarů a stal se nejdražším obrazem prodaným v aukci).
Pollockův obraz „Číslo 5“ (1948) byl roku 2006 vydražen za 140 milionu dolarů a stal se nejdražším obrazem prodaným v aukci).