Co je to umění

11.09.2021

Umění představuje nedílnou součást lidské kultury. Jeho definování je velmi složité. Pokusme se tak ve stručnosti odpovědět na otázku, co je to vlastně umění.

Co je umění

Definovat, co je umění, se pokouší mnoho zdrojů. Posloužit nám může například Ottův slovník naučný, který vysvětluje, že:

"Umění je úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou."

Další z definic konstatuje, že to může být i vyjádření vlastních pocitů, myšlenek, osobnostních názorů a postojů prostřednictvím různých uměleckých stylů. Těmito uměleckými styly lze rozumět tradiční architekturu, ale například i módní návrhářství.

Můžeme se setkat i s názorem, který říká, že abychom mohli daný jev označit za umění, vyžaduje se v něm přítomnost originality a kreativity umělce. Případně bychom jako umění mohli označit jednoduše činnost, kterou neovládá každý.

Na samotné umělecké dílo lze taktéž nahlížet optikou uměleckou, tedy, že dílo přináší po umělecké stránce něco nového. Případně i po stránce estetické, která spočívá primárně v kvalitním řemeslném ztvárnění díla.

Objevují se také komentáře, které zjednodušují umění do té míry, že se přiklánějí k názoru, že uměním může být jednoduše cokoli, co někdo tímto termínem označí bez ohledu na jakoukoli další charakteristiku.

Někteří odborníci však přímo připouštějí, že pojem umění jednoduše vzhledem k jeho mnohostrannosti definovat nelze. Navíc je ovlivněné i individuálním vkusem.

Úloha umění v současné společnosti

Umění představuje jakousi protiváhu světa, který je velmi intenzivně technicky zaměřen. V současné době proto nabývá na stále silnějším významu.

Prostřednictvím umění zároveň může určitým způsobem nahlížet do života lidí před ním a snažit se tak nalézt i řešení vlastních otázek. Umění člověka obohacuje, naplňuje jeho život a dovoluje mu rozvinout vlastní fantazii.

Proměnlivost umění v čase

Z pohledu historického nicméně můžeme usoudit, že všechny zmíněné definice lze relativizovat, neboť jako se měnil pohled na umění napříč dějinami, bude se zřejmě měnit i nadále.

Kromě subjektivního vkusu je umění značně ovlivněno právě i jeho vnímáním v čase. Jednotlivé obory umění navíc v čase nově vznikají a staré zanikají. Poznání umění tak může být cestou k poznání sebe sama i ke kořenům své kultury a národa jako celku.

A co probereme příště? Pravěk. 


Jsi malíř, sochař nebo fotograf a chceš ukázat světu své umění? Tak klikni na odkaz a zúčastni se největšího setkání umělců v ČR.

Neotálejte s vyplněním přihlášek! Kdo se přihlásí do 30. 9. 2021, má zaručeno, že bude jeho profil i v tištěném výstavním katalogu. Pro každého vystavovatele je připravena jedna strana pro prezentaci.