Dadaismus

20.11.2020

Dadaismus, běžně řečeno také Dada, byl avantgardní umělecký směr populární mezi lety 1916 a 1924. Vznikl ve Švýcarsku jako revolta proti válečným hrůzám a systémům, které dovolily krveprolití první světové války.

Velmi rychle se stal prostředkem vyjádření zmatku a strachu z války, získal si až anarchistické tendence a za cíl si kladl svrhnutí uměleckých institucí. Jeho zakladateli byli mladí lidé různých národností, kteří chtěli otřást světem umění a rozšířit koncept moderního umění o nové materiály, druhy kreativity a náměty.

Pro dadaistická díla byla typická nerozumnost, odmítání standardů, totální anarchie v kultuře ale i běžném životě a absolutní svoboda tvorby. Snažili se, aby jejich díla neměla žádný význam (i samotné hnutí nehledalo žádné řešení na problémy, žádná východiska) a to, jak si divák dílo interpretuje tak nechávali pouze na něm. Na rozdíl od ostatních uměleckých směrů té doby, které se snažily působit na city, chtěl dadaismus urážet a osvobodit věci z jejich klasických vztahů.

Netypické metody dadaismu daly později impuls pro typografii, inspirovaly fotografii, film i reklamu a jeho pobuřující smysl pro humor a skandál pouze pro skandál samotný, podnítil vznik surrealismu.

Kurt Schwitters, představitel Dadaismu
Kurt Schwitters, představitel Dadaismu