Fest MIX Live - Tentokrát s večer s malířem Petrem V. GODOTHOREM.

16.01.2023

Fest MIX Live - na FB Open ART Fest. 

Tentokrát s večer s malířem Petrem V. GODOTHOREM. 

Malíř patřící do rodiny této kategorie v pravém slova smyslu. Je autodidakt s logickým estetickým citem a kapacitou filozofa. S pokorou a sebevědomím maluje. Svým vysokým intelektem poznal a odmítl všechny nástrahy dnešního pseudoumění, jako show, komerce, snobismu s jeho demagogií. Jeho dílo je obrazem vlastního vyhraněného jasna. Intimita idolů a vzorů je hluboko skryta právě zde. Pochopil, že umění je od slova uměti a to především. Řemeslo, estetické znalosti a orientace v soudobém trendu, poctivost, pokora bez "hochštaplerství", povýšenosti dneška a tak zvaného intelektuála v pejorativu. 

Jak říká Shakespeare: 

...a vavřín na hlavách nehodných 

...a jazyk umění, vrchností zmrzačený 

...a blbost radící rozumu 

Poznáním sama sebe a sebezdokonalováním v celé komplexnosti nepodlehl šarlatánství sběratelů smetišť, vydávající podvod a neumění, a právě to neumění za umělecký výtvor a unikát. Jistěže renomovaný a erudovaný kritik, ne recesista najde výhrady. Ani jinak nelze a buďme za tuto pomoc vděčni. To vše, esoterika, mysticismus, mystično, svébytnost, unikátnost a záměrnost rukopisu, to je malíř Petr V. GODOTHOR