Impresionismus

16.11.2020

Vznikl ke konci 19. století, v sedmdesátých a osmdesátých letech, jako reakce na ateliérovou malbu. Jeho název byl odvozen od jména obrazu francouzského malíře Clauda Moneta - Impression, soleil levant (Imprese, východ slunce).

Impresionismus se pokoušel téměř o nemožné - o zachycení okamžité atmosféry dané chvíle, o přesné vyjádření jejího světla i barev a duševního rozpoložení. Přestože navazoval na realismus, s nímž měl společné prvky, byl v té době impresionismus, kvůli svému nerespektování tehdejších pravidel výtvarného umění, mimo běžný vkus.

Místo toho, aby hledali ideální krásu, toužili impresionisté po zobrazení přirozené krásy v jejím přirozeném světě. Hlavním tématem se pro ně stávala krajina a příroda, ale také moderní město a jeho přirozený společenský život, především pak prostředí divadel, kaváren, koncertů a jiných kulturních míst a akcí. Protože tehdy neměly ženy stejnou svobodu tvorby jako muži, soustředily se malířky na zachycení každodenního života a jeho rituálů.

Pro impresionistické obrazy jsou typické krátké tahy štětcem s nijak nemíchanou, jasnou a zářivou barvou (významný vliv na impresionisty měl vynález barvy v tubě), díky čemuž vznikal strukturní povrch, dříve nevídaný. 

Claude Monet – Příjezd vlaku na nádraží Saint-Lazare
Claude Monet – Příjezd vlaku na nádraží Saint-Lazare