Jak se moderní umění vyvíjelo 1870 – 1924

12.11.2020

1870 - 1900

Přestože byl konec 19. století pod dominancí nového impresionistického stylu umění, vzniklo několik průkopnických pramenů moderního umění, z nichž každý svou pozornost upínal trochu jinam.

Kromě právě zmíněného impresionismu (zaměřeného na přesnost zachycení slunečních paprsků), sem patřil i realismus (zaměřený na obsah a námět), akademické umění (pokračovalo v tradici klasických obrazů zobrazujících skutečný život), romantismus (pozornost zaměřená na náladu), symbolismus (záhadná ikonografie) a litografie s výraznými barvami.

Poslední dekáda 19. století pocítila mnoho vzpoury vůči akademismu, která se projevila vznikem secese, zatímco na úplném konci 19. století došlo ke vzniku více vážného umění, jež si za cíl kladlo předat divákovi nějakou hlubší zprávu.

1900 - 1914

Toto období bylo pro moderní umění z mnoha důvodu asi to nejvíce vzrušující. Tehdy bylo vše možné, stroje byly považovány za přátele a umělci veřejně odmítali tradiční postoje vůči umění.

Vznikaly nové styly jako kubismus, fauvismus a orfismus, v Německu se zakládaly školy expresionistické malby. Zatímco kubismus upřednostňoval formální znaky malby, futuristé zdůrazňovali možnosti strojů a expresionisté preferovali vnímání jednotlivců.

1914 - 1924

Krveprolití a destrukce první světové války vše kompletně změnily. V roce 1916 vzniklo dadaistické hnutí, které působilo jako revolta umělců proti válečným hrůzám a vyjadřovalo zmatek a strach z války. Jenže kvůli tomu, že dadaismus nehledal a neviděl, kromě nesmyslu, žádné východisko a řešení, rychle sklouzl k nihilismu (filozofické stanovisko, které jen odmítá a popírá).

Tou dobou začalo být reprezentační umění považováno za obscénní a žádné zobrazení nebo představy nemohly soupeřit s fotografiemi války a jejích obětí. Tehdejší umělci se tedy rozhodli stále více upínat k neobjektivnímu umění jako k prostředku vyjádření a uchylovali se k abstraktním uměleckým směrům.

Vidění po kázání - Paul Gauguin
Vidění po kázání - Paul Gauguin