Jak se moderní umění vyvíjelo 1924 – 1960

13.11.2020

1924 - 1940

Období mezi první a druhou světovou válkou bylo plné politických a ekonomických problémů. Abstraktní umění a sochařství nadále dominovalo, neboť umění reprezentující skutečný život stále nebylo, vzhledem k okolnostem války, v módě.

I realistické křídlo surrealistického hnutí (které tehdy bylo největším hnutím) nebylo ničím víc než jen fantazijní podobou reality. Mezitím se začalo vynořovat nové, neblaze proslulé nacistické umění a sovětská propaganda. Jediný umělecký směr zaměřený na sochařství a užité umění, který projevoval jakousi důvěru v budoucnost, byl Art Deco (univerzální dekorativní styl s prvky secese, kubismu a futurismu).

1940 - 1960

Svět umění byl změněn katastrofami druhé světové války. Jeho těžiště se z Paříže přemístilo do New Yorku, kde také od té doby zůstalo - téměř všechny následující rekordní ceny za moderní umění byly zaplaceny v aukčních síních New Yorku. Mezitím nepopsatelný fénomém Auschwitzu podkopal hodnotu veškerého realistického umění, kromě umění o holocaustu. Následkem toho vzniklo pod taktovkou amerických umělců z New Yorské školy nové velké mezinárodní hnutí - abstraktní expresionismus. Následující 20 let to byla právě abstrakce, kdo ve světě umění dominoval. Během padesátých let se objevily další styly připomínající spíše avantgardu, které demonstrovaly vzrůstající netrpělivost s uměleckým průmyslem.

1960

Obrovský boom populární hudby a televizní produkce se odrazil v hnutí Pop-Art, jehož obrazy Hollywoodských celebrit a ikonografie populární kultury oslavovaly úspěch amerického masového konzumerizmu. Jeho realistická strana byl vítaným protipólem vůči pomalu mizejícímu abstraktnímu expresionismu a jeho odlehčený tón zároveň pomohl uvolnit důsledky kubánské krize roku 1962. V šedesátých letech začal vzkvétat další směr známý jak minimalismus - forma malby a sochařství zbavená veškerých vnějších vlivů, odkazů a gest.

Andy Warhol, foto: Jack Mitchell
Andy Warhol, foto: Jack Mitchell