Jak to bude se soutěží?

31.01.2023

Vážení přátelé, návštěvníci a umělci!

Jak to bude se soutěží?

Bude a budou dvě.

"Hledá se YETTI" bude soutěž pro veřejnost a o tom, kdo získá cenu Josefa Berglera, rozhodne odborná porota. Její složení vyhlásíme do konce léta.

A teď ještě k tomu, proč právě Bergler:

Josef Bergler byl malíř, kreslíř a rytec, první ředitel Akademie výtvarných umění v Praze. Narodil se v rakouském Salzburgu a sochařství se vyučil u svého otce. Díky podpoře biskupa Auespergra pokračoval ve studiu malířství v Miláně a později v Římě, kde strávil šest let. Roku 1786 se vrátil do Pasova a vstoupil jako malíř do služeb biskupa Leopolda Thun-Hohensteina. O deset let později byl osloven Společností vlasteneckých přátel umění, aby v Praze zorganizoval vysokoškolskou výuku malířství a kreslení.

Roku 1800 se pak stal z podnětu hraběte Františka Thuna prvním ředitelem pražské Akademie výtvarných umění.

Napsal učební osnovy, pořídil sbírku modelů slavných evropských soch a dvourozměrných grafických předloh a kresebných kopií. Jeho ateliérem prošly na tři desítky umělců, pozdějších zakladatelů novodobé malby a rytectví. Stal se zakladatelem malířské školy nazarénů. Mezi jeho nejznámější díla patří řada chrámových a oltářních obrazů a kromě jiných také více než 300 mědirytin.

Jeho díla jsou zastoupena v řadě galerií, muzeí i soukromých sbírek.

Přesné místo uložení jeho ostatků bylo identifikováno teprve předloni.

A my jsme se rozhodli vyhlásit

sbírku s transparentním účtem na obnovu jeho hrobu, který je bohužel v tristním stavu, aby se na takovéto velikány nezapomínalo. Tak budeme doufat, že se zapojíte. O tomto více informací později.

Odborná porota vybere na festivalu tři nejlepší umělce, kteří pro rok 2023 získají cenu Josefa Belglera.

V hlasováním v naší soutěži "Hledá se YETTI" budou hlasovat všichni. Protože víme, že mezi námi je, tak ho najděme společně.

Každý umělec i návštěvník dostane hlasovací lístek, na kterém zvolí až deset pro něj nejlepších umělců. Hlas lidu je hlas boží. Každý může hlasovat pouze jednou a za každý hlas je jeden bod. Kdo bude mít nejvíc hlasů, vyhrává.

Jde nám o to, aby se návštěvníci mohli rozhodnout na základě svých vjemů, kdo je letos nejlepší.

A pozor změna!

Vyhodnocení soutěží bude v sobotu 19.11.2023 ve velkém sále pro 400 lidí v Městské knihovně v Praze. Všichni vystavující umělci budou mít na slavnostní vyhlášení VIP vstup zdarma.

Doprovodný program je samozřejmostí a že se máte na co těšit, o tom nemusíte vůbec pochybovat.