cs

Originál je ve skutečnosti vytištěná a přelakovaná kopie, existuje několik kroků, které můžete podniknout!

02.05.2024

Pokud zjistíte, že dílo, které bylo prodáno jako originál, je ve skutečnosti vytištěná a přelakovaná kopie, existuje několik kroků, které můžete podniknout:

Ověření pravosti: Nejprve je důležité zajistit nezávislé ověření pravosti díla. Můžete se obrátit na odborníka nebo znalce v oblasti umění, který může potvrdit, zda jde skutečně o kopii.

Komunikace s prodejcem: Po ověření pravosti byste měli kontaktovat prodejce díla. (Doporučeným dopisem) Sdělte mu zjištěné informace a požádejte o vysvětlení. Je možné, že se jednalo o nedorozumění nebo chybu.

Žádost o vrácení peněz: Pokud se potvrdí, že dílo je kopie, a bylo prodáno jako originál, máte právo požadovat vrácení peněz. Informujte prodejce, že vzhledem k nesrovnalostem mezi popisem a skutečným stavem díla požadujete vrácení celé částky.

Právní kroky: Pokud prodejce odmítne vrátit peníze nebo reagovat na vaše požadavky, můžete zvážit právní kroky. Konzultace s právníkem specializujícím se na občanské právo nebo právo týkající se umění vám může pomoci určit další postup. Viz níže ...

Zaznamenání všech interakcí: Během celého procesu si pečlivě zaznamenávejte veškerou komunikaci mezi vámi a prodejcem. To zahrnuje e-maily, písemná sdělení a zápisy z telefonických hovorů. Tyto dokumenty mohou být užitečné v případě právního sporu.

Veřejná recenze a varování ostatních: Po vyřešení situace můžete zvážit možnost zveřejnění vaší zkušenosti v recenzích nebo na sociálních médiích, aby jste varovali ostatní před potenciálními podvody ze strany daného prodejce.

Ano, je možné podat trestní oznámení, pokud dojde k prodeji falešného uměleckého díla za originál. Jedná se o podvod, což je trestný čin. Podvod je definován jako záměrné klamání s úmyslem získat pro sebe nebo pro druhého neoprávněný prospěch na úkor jiného. Pokud byl prodejce díla vědom si toho, že prodává kopii jako originál a účelově vás v tomto ohledu klamal, můžete se obrátit na policii a podat trestní oznámení.

Postup je následující:

Shromáždění důkazů: Před podáním trestního oznámení shromážděte veškeré důkazy, které máte k dispozici. To zahrnuje komunikaci s prodejcem, doklady o nákupu, expertní posudky potvrzující, že dílo je kopie, a jakékoli další relevantní informace.

Podání oznámení: Trestní oznámení můžete podat osobně na kterékoliv policejní stanici, nebo písemně. Ve svém oznámení popište celý průběh situace, přiložte všechny shromážděné důkazy a uveďte, že jste byli obětí podvodu. Oznámení nemusí být vůbec hromadné. Prověřující orgán PČR shromáždí jednotlivá oznámení klidně ze všech koutů republiky k jednomu číslu jednacímu. Důležité je neotálet.

Vyšetřování: Po podání oznámení bude policie případ vyšetřovat. Během vyšetřování může být od vás vyžadováno další svědectví nebo dodání dalších důkazů.

Právní zastoupení: V těchto případech je rovněž vhodné mít právního zástupce, který vám může pomoci navigovat procesem a zajistit, aby vaše práva byla chráněna.

Je důležité mít na paměti, že pro úspěšné prokázání podvodu musíte být schopni prokázat úmysl prodejce vás oklamat. To může být někdy složité, proto je důležitá pečlivá příprava a shromažďování důkazů.

V České republice je podvod trestným činem, který je definován v § 209 trestního zákoníku. Podvod může být spáchán, pokud někdo úmyslně klame jinou osobu a tím ji přiměje k nějakému jednání, které povede k majetkové újmě pro tuto osobu nebo pro někoho jiného, a zároveň způsobí prospěch pro pachatele nebo pro někoho jiného.

Možné tresty za podvod:

Základní sazba: Podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku může být za podvod uložen trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Ztížené případy: Pokud je podvod spáchán ve větším rozsahu nebo jako člen organizované skupiny, může být trest odnětí svobody podle § 209 odst. 2 zvýšen na dva až osm let.

Obzvlášť závažné případy: V případě, že pachatel způsobí velkou škodu nebo páchá podvod jako člen zločinecké organizace, mohou být dle § 209 odst. 3 trestního zákoníku tresty ještě přísnější, a to pět až deset let odnětí svobody.

Další možné důsledky:

Peněžitý trest: Kromě trestu odnětí svobody může být pachateli uložen i peněžitý trest.

Konfiskace majetku: Soud může rozhodnout o konfiskaci majetku, který byl získán činností spojenou s trestným činem.

Náhrada škody: Oběť podvodu může rovněž požadovat náhradu škody ve správním řízení nebo ve civilním soudním řízení.

A opakuji. 

V případě, že jste obětí podvodu, je důležité podat trestní oznámení a poskytnout policii veškeré dostupné informace a důkazy, které mohou pomoci při vyšetřování a stíhání pachatele. 

Taktéž je vhodné konzultovat situaci s právním zástupcem, který vám může poskytnout odbornou pomoc a poradit s dalšími kroky.