Pravěk a umění?

15.09.2021

Počátky umění jsou spojeny s už s počátkem vývoje lidstva. Jak vzniklo umění a jak se vyvíjely jeho nejstarší formy?

Paleolit

Vůbec první projevy člověka, které bychom mohli zařadit do oblasti umění vznikly už v období doby kamenné 40 000 až 10 000 let př. n. l., tedy v mladším paleolitu.

Významně jsou tato umělecká díla spjata hlavně s kultem ženy, matky. Dobře známé jsou například sochy žen s charakteristicky naddimenzovanými znaky evokujícími mateřství (ňadra a břicho) tzv. venuše. Patrně nejznámější z nich je Věstonická venuše.

Soška z pálené hlíny je nicméně i pro soudobé badatele záhadou. Byť se hovoří o tom, že jde o symbol mateřství, odborníci nevylučují ani to, že mohlo jít o erotický či sexuální symbol.

Druhou podstatnou tématikou byla pro první umělce magie lovu. Zpodobňovali proto ve velké míře také zvířata. Nejznámějším dokladem tohoto působení jsou skalní malby na španělské i francouzské straně Pyrenejí.

Mezolit a neolit

V období mezolitu přicházejí ke slovu malby pod širým nebem. Během neolitu se rodí také další svébytná umělecká odvětví - architektura a keramika.

Ani v tomto období se zatím nepodařilo soudobé vědě popsat umění do všech detailů. Zatím záhadou zůstávají obří kameny vztyčené v krajině, které nazýváme menhiry.

K těm nejznámějším patří například ty, které se nalézají ve francouzském Carnacu, ke známým menhirům patří též anglický Stonehenge, avšak vyskytují se i na jiných místech. Dokonce bychom je našli i v České republice.

Doba bronzová a železná

Doba bronzová přinesla pak další proměny společnosti i umění. Pravděpodobně jako vůbec první objevili ložiska rud, mědi, cínu i železné rudy pastevci.

K nejvýznamnějším nálezům doby halštatské, tedy starší éry dobry železné alias období 6. a 7. století př. n. l., patří především býček z bronzu, který byl nalezený v jeskyni na Býčí skále společně s dalšími bronzovými předměty. Na místě se našly i další zajímavosti vyrobené ze zlata a skla.

Nejvýznamnějším národem, který vývoj v Evropě posunul v tomto období vpřed, což se dotklo i umění, byli bezesporu Keltové. Ti se konkrétně na území Čech usadili v době laténské, tedy v mladší éře doby železné (druhá polovina 1. tisíciletí př. n. l.).

Životní úroveň Keltů byla relativně vysoká. Rozvinutými formami umění bylo především šperkařství a sochařství. Keltové dále zdokonalili výrobu keramiky a o jejich umění svědčí i výroba skla. Samotné vymezení pojmu "keltské umění" je však velmi neostré a napříč jednotlivými částmi Evropy různě definované. Z historického pohledu lze takto označit umění laténské kultury.

A co probereme příště? Starověk


Jsi malíř, sochař nebo fotograf a chceš ukázat světu své umění? Tak klikni na odkaz a zúčastni se největšího setkání umělců v ČR.

Neotálejte s vyplněním přihlášek! Kdo se přihlásí do 30. 9. 2021, má zaručeno, že bude jeho profil i v tištěném výstavním katalogu. Pro každého vystavovatele je připravena jedna strana pro prezentaci.