Surrealismus

26.11.2020

Po konci první světové války se ve společnosti rozmohl pocit lhostejnosti a nevolnosti, a lidé cítili, že je potřeba začít znovu a nalézt nové hodnoty. Tomu nejprve napomohl dadaismus, ale jeho provokace a výsměch nevydržely příliš dlouho a tak, kvůli svému extrémnímu chování, brzy zanikl.

Byl to francouzský spisovatel André Breton, který po roztržce s dadaistou Tristanem Tzarou, zorganizoval umělecké hnutí, jež si za cíl kladlo změnu pojetí života a vytvoření nového způsobu, jak citově vnímat svět.

Za skutečný počátek surrealismu se počítá rok 1924, v němž Breton sepsal Manifest surrealismu. Tento umělecký (a pro mnohé také životní) styl byl založen na víře v dříve opomíjenou vyšší realitu, všemohoucnost snu a nezaujatou hru myšlení.

Surrealističní umělci usilovali o navrácení celistvosti do bytí, o zničení ostatních psychických mechanismů a zaujetí jejich místa ve snaze vyřešit hlavní problémy života. Přáli si popsat potlačené pudy, delirium, hysterii i halucinace, falešné vzpomínky a pocity nevolnosti. Ve svých malbách naprosto uvolňovali fantazii a zobrazovali svět v nereálných kombinacích. Přesto byl význam jejich obrazů úplný a hluboký, jen byl velmi často nepochopený logickým poznáním jeho diváků.